WYKAZ nr 04/2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w drodze bezprzetargowej

Wywieszono na tablicy informacyjnej oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.bip.insko.pl

w dniu 22 czerwca 2018 roku

 

WYKAZ nr 04/2018

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko

przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w drodze bezprzetargowej

 

 

Lp.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Opis nieruchomości.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości.

 

Wysokość opłaty – czynsz za dzierżawę

(kwota netto).

 

Terminy wnoszenia opłat. Zasady aktualizacji opłat.

1.

Ińsko obręb II ul. Zamkowa

działka numer geodezyjny 69/4

o powierzchni 1.293 m2

Numer księgi wieczystej – SZ1T/00092896/1

 

2 x 10 m2

Symbol użytku działki:

Bp

Działka położona na terenie dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zagospodarowanie:

Cele składowe

 

Dzierżawa do dnia 30 grudnia 2019 roku.

Roczny czynsz za dzierżawę 5,00 zł za 1 m2 powierzchni gruntu plus

obowiązujący podatek VAT.

 

Roczny czynsz za dzierżawę:

50,00 zł

 

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jednorazowo do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy.

Waloryzacja czynszu*

 

 

 

Lp.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do najmu.

 

Opis nieruchomości.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości.

 

Wysokość opłaty – czynsz za najem

(kwota netto).

 

Terminy wnoszenia opłat. Zasady aktualizacji opłat.

1.

 

obręb Ciemnik gmina Ińsko

działka numer geodezyjny 347

o powierzchni 78 m2

Numer księgi wieczystej –

BRAK

 

 

 

24 m2

 

 

Symbol użytku działki:

Br-RV

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Zagospodarowanie:

Najem pomieszczenia gospodarczego

Najem do dnia 30 grudnia 2019 roku.

Miesięczny czynsz za najem:

24,00 zł plus obowiązujący podatek VAT

 

Czynsz z tytułu najmu płatny do 20-go dnia każdego miesiąca, przez cały okres trwania umowy najmu.

Waloryzacja czynszu*

 

* Waloryzacja na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego począwszy od 01 stycznia 2019 roku.

Burmistrz Ińska

Jacek Liwak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 22-06-2018 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2018 11:11