herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Mapa biuletynu

Miasto i Gmina Ińsko
|___Dane
|___Jednostki pomocnicze - SOŁECTWA
      |___ Kadencja Sołectw 2019-2024
            |___Sołectwo Linówko
            |___Sołectwo Ścienne
            |___Sołectwo Studnica
            |___Sołectwo Storkowo
            |___Sołectwo Czertyń
            |___Sołectwo Ciemnik
            |___Sołectwo Granica
      |___Sprawa odwołania sołtysa Sołectwa Ścienne
      |___Kadencja Sołectw 2015-2019
            |___Sołectwo Storkowo
            |___Sołectwo Studnica
            |___Sołectwo Linówko
            |___Sołectwo Ścienne
            |___Sołectwo Granica
            |___Sołectwo Czertyń
            |___Sołectwo Ciemnik
Organa
|___Burmistrz Ińska
|___Zastępca Burmistrza Ińska
|___Sekretarz
|___Referaty i ich zadania
|___Rada Miejska w Ińsku
      |___Rada Miejska VIII kadencji 2018-2023
            |___Dyżury Radnych
                  |___Dyżur Radnego Władysława Tomczyka w I półroczu 2019 roku
                  |___Dyżur Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Przewodniczący i Wiceprzewodniczący VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku 2018 - 2023
            |___Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 - 2023
      |___Rada Miejska VII kadencji 2014-2018
            |___Postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
            |___Dyżury Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku 2014-2018
                  |___ Dyżury Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku w roku 2018
                        |___Dużur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku
                        |___Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Ińsku w I półroczu 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
                  |___ Dyżury Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku w roku 2017
                  |___ Dyżury Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku w roku 2016
                        |___Dyżyry Radnych w II półroczu 2016 roku
                        |___Dyżyry Radnych w I półroczu 2016 roku
                  |___Dyżury Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku w roku 2015
                        |___ Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w II półroczu 2015 roku
                        |___Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w I półroczu 2015 roku
            |___Przewodniczący i Wiceprzewodniczacy VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku 2014 - 2018
            |___Skład Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji 2014 - 2018
      |___Informacja o braku dyżurów Przewodniczącego i Radnych Rady w Ińsku w okresie wakacyjnym
|___Komisje Rady Miejskiej
      |___Komisje Rady Miejskiej w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023
      |___ Komisje Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w latach 2014-2018
      |___Komisje Rady Miejskiej w Ińsku VI Kadencji w latach 2010-2014
|___Zadania i kompetencje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___VIII KADENCJA RM 2018-2023
            |___Burmistrz Ińska
                  |___Oświadczenie majątkowe Burmistrza Ińska składane na 30 dni po złożeniu ślubowania
            |___Oświadczenia majątkowe Radnych VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku
                  |___Pierwsze oświadczenia majątkowe Radnych składane na 30 dni po ślubowaniu
      |___VII KADENCJA RM 2014-2018
            |___KIEROWNICY JEDNOSTEK
                  |___Za rok 2017
                        |___Oświadczenie po powołaniu na stanowisko
                        |___Oświadczenie po odwołaniu ze stanowiska
                  |___Za rok 2016
                  |___Za rok 2015
                  |___Oświadczenia majątkowe OPS za 2015 r.
                  |___Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2014 rok składane do 30 kwietnia 2015 roku
                        |___Michał Kupczyński
                        |___Mariola Hochhaus
                        |___Krzysztof Paluch
                        |___Krzysztof Czubkowski
                        |___Jolanta Dziemiańczyk
                        |___Jarosław Leśkiw
                        |___Elżbieta Tomkowiak
                  |___KRZYSZTOF PALUCH
                  |___JOLANTA DZIEMIAŃCZYK
                  |___KRZYSZTOF CZUBKOWSKI - DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W IŃSKU
                  |___MICHAŁ KUPCZYŃSKI - Z-CA BURMISTRZA
                  |___JAROSŁAW LEŚKIW - SEKRETARZ
            |___Oswiadczenia majątowe Radnych VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku
                  |___Oświadczenia majątkowe Radnych składane na dwa miesiące przed końcem kadencji
                  |___ Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok składane do 30 kwietnia 2018 roku
                  |___Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok składane do 30 kwietnia 2017 roku
                  |___Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok składane do 30 kwietnia 2016 roku
                  |___Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 rok składane do 30 kwietnia 2015 roku
                  |___Pierwsze oswiadczenia majątowe Radnych składane na 30 dni po slubowaniu
            |___BURMISTRZ IŃSKA
                  |___Oświadczenia majątkowe Burmistrza Ińska składane na dwa miesiące przed końcem kadencji
                  |___Oświadczenie majątkowe Burmistrza Ińska złożone do 30 kwietnia 2018 roku za rok 2017
      |___VI KADENCJA 2010-2014
            |___Oświadczenia majątkowe Radnych sładane na dwa miesiące przed końcem kadencji
            |___OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2013
                  |___ Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Ińsku składane do 30.04.2014 r.
                  |___Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek składane do 30.04.2014 r.
            |___ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2012
                  |___Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek za 2012 r. składane do 30.04.2013 r.
                  |___ Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Ińsku za 2012 r. składane do 30.04.2013 r.
            |___OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2011
                  |___Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek za 2011 r. składane do 30.04.2012 r.
                  |___Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Ińsku za 2011 r. składane do 30.04.2012 r.
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2010 składane do 30.04.2011 r.- KIEROWNICY JEDNOSTEK
            |___Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Ińsku za 2010 r. składane do 30.04.2011 r.
            |___RADNI RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU
      |___V KADENCJA 2006 - 2010
            |___Oświadczenia majątkowe za składane na dwa m-ce przed końcem kadencji
                  |___Zimnicki Zbigniew
                  |___Tomczyk Stanisław
                  |___Terebecki Bogdan
                  |___Śmiałkowska Monika
                  |___Sydor Krystyna
                  |___Skonieczko Krzysztof
                  |___Pałczyński Michał
                  |___Michalski Tadeusz
                  |___Liwak Jacek
                  |___Kościelny Jerzy
                  |___Jarmoszko Pożdał Maria
                  |___Deska Jolanta
                  |___Czerwonka Janusz
                  |___ Cichoń Teresa
                  |___Bujny Stanisław
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2009 składane do 30.04.2010 r.
                  |___RADA MIEJSKA
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2008 składane do 30.04.2009 r.
                  |___RADNI RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU
                  |___BURMISTRZ IŃSKA
                  |___Z-CA BURMISTRZA IŃSKA
                  |___SKRABNIK GMINY
                  |___KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IŃSKU
                  |___DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W IŃSKU
            |___Oświadczenia majątkowe za rok 2007 składane do 30.04.2008 r.
            |___Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi
                  |___BURMISTRZ IŃSKA
                  |___Radni Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy której osoba obowiązana jest do złożenia oświadczenia, pełni funkcję lub jest zatrudniona
                  |___BURMISTRZ IŃSKA
                  |___Radni Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Oświadczenia 2006 r.
                  |___Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy której osoba obowiązana jest do złożenia oświadczenia, pełni funkcję lub jest zatrudniona
                        |___Oświadczenie p/o Dyrektora Centrum Oświatowo - Kulturalnego w Ińsku
                  |___Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi
                        |___Oświadczenie p/o Dyrektora Centrum Oświatowo - Kulturalnego w Ińsku
                  |___Oświadczenie p/o Dyrektora Centrum Oświatowo - Kulturalnego w Ińsku na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.
                  |___Oświadczenie Dyrektora centrum Oświatowo - Kulturalnego w Ińsku na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r
                  |___Oświadczenie Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Ińsku na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.
                  |___Oświadczenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.
                  |___Oświadczenie Skarbnika na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.
                  |___Oświadczenie Z-cy Burmistrza Ińska na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.
                  |___Oświadczenie Burmistrza Ińska na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.
                  |___Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Ińsku na dzień 31.12.2006 r. składane do dnia 30.04.2007 r.
                  |___BURMISTRZ IŃSKA
                  |___RADNI RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU
      |___Oświadczenia 2006 r.
            |___Radni Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Burmistrz Gminy i Miasta Ińsko
            |___Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku
      |___Oświadczenia 2005 r.
            |___Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Burmistrz Gminy i Miasta Ińsko
            |___Radni Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Ińsko
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia 2004 r.
            |___Radni
      |___Oświadczenia 2003 r.
            |___Radni
      |___Oświadczenia 2002 r.
            |___Rada
|___Jednostki organizacyjne
      |___Ośrodek Pomocy Społecznej
Prawo lokalne
|___Statut
      |___Statut Gminy Ińsko
            |___Statut Gminy i Miasta Ińsko
      |___Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
|___Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ińsko
|___Statut Zespołu Szkół w Ińsku
|___Plan Gospodarki Odpadami
|___Plan Ochrony Środowiska
|___Studium
|___Strategia Rozwoju Gminy Ińsko na lata 2018-2028
|___Podatki i opłaty
      |___PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE
            |___OPŁATA ZA REKLAMĘ NA WITRYNIE INTERNETOWEJ GMINY
            |___PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
            |___OPŁATA MIEJSCOWA
            |___OPŁATA TARGOWA
            |___OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
            |___PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
            |___PODATEK LEŚNY
            |___PODATEK ROLNY
|___Uchwały
      |___Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku 2018-2023
            |___2019 rok
                  |___Uchwały V Sesji RM w Ińsku z dnia 24 stycznia 2019 roku
            |___2018 rok
                  |___ Uchwały IV Sesji RM w Ińsku z dnia 20 grudnia 2018 roku
                  |___Uchwały III Sesji RM w Ińsku z dnia 4 grudnia 2018 roku
                  |___ Uchwały II Sesji RM w Ińsku z dnia 27 listopada 2018 roku
                  |___Uchwały I Sesji RM w Ińsku z dnia 20 listopada 2018 roku
      |___Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku 2014-2018
            |___ Uchwały VII Kadnecji Rady Miejskiej w Ińsku podjęte w roku 2018
                  |___ Uchwały z XXXIX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 października 2018 roku
                  |___Uchwały z XXXVIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 września 2018 roku
                  |___Uchwały z XXXVII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 02 sierpnia 2018 roku
                  |___Uchwały z XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2018 roku
                  |___Uchwały z XXXV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku
                  |___ Uchwały z XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 marca 2018 roku
                  |___ Uchwały z XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 lutego 2018 roku
                  |___ Uchwały z XXXII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 stycznia 2018 roku
            |___ Uchwały VII Kadnecji Rady Miejskiej w Ińsku podjęte w roku 2017
                  |___Uchwały z XXXI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 grudnia 2017 roku
                  |___Uchwały z XXX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2017 roku
                  |___Uchwały z XXIX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 października 2017 roku
                  |___Uchwały z XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 września 2017 roku
                  |___ Uchwały z XXVII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 czerwca 2017 roku
                  |___Uchwały z XXVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 25 maja 2017 roku
                  |___Uchwały z XXV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 kwietnia 2017 roku
                  |___Uchwały z XXIV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 marca 2017 roku
                  |___ Uchwały z XXIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 2 lutego 2017 roku
            |___ Uchwały VII Kadnecji Rady Miejskiej w Ińsku podjęte w roku 2016
                  |___Uchwały z XXII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 grudnia 2016 roku
                  |___Uchwały z XXI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 17 listopada 2016 roku
                  |___ Uchwały z XX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 września 2016 roku
                  |___Uchwały z XIX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 11 sierpnia 2016 roku
                  |___Uchwały z XVIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 czerwca 2016 roku
                  |___Uchwały z XVII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 25 kwietnia 2016 roku
                  |___Uchwały z XVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 marca 2016 roku
                  |___Uchwały z XV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 4 lutego 2016 roku
            |___ Uchwały VII Kadnecji Rady Miejskiej w Ińsku podjęte w roku 2015
                  |___ Uchwały z XIV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2015 roku
                  |___ Uchwały z XIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 listopada 2015 roku
                  |___Uchwały z XII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 5 listopada 2015 roku
                  |___ Uchwały z XI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 24 września 2015 roku
                  |___Uchwały z X Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 25 czerwca 2015 roku
                  |___Uchwały z IX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 maja 2015 roku
                  |___ Uchwały z VIII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku
                  |___Uchwały z VII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 marca 2015 roku
                  |___ Uchwały z VI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2015 roku
                  |___ Uchwały z V Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 stycznia 2015 roku
            |___Uchwały VII Kadnecji Rady Miejskiej w Ińsku podjęte w roku 2014
                  |___ Uchwały z IV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2014 roku
                  |___ Uchwały z III Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 grudnia 2014 roku
                  |___Uchwały z II Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 08 grudnia 2014 roku
                  |___Uchwały z I Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 01 grudnia 2014 roku
      |___ ROK 2014
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XL z 30 paźdzernika 2014 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXIX z 18 września 2014 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXVIII z 26 czerwca 2014 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXVII z 21 maja 2014 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXVI z 27 marca 2014 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXV z 05 lutego 2014 roku
      |___ROK 2013
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXIV z 30 grudnia 2013 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXIII z 26 listopada 2013 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXII z 30 września 2013 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXXI z 29 sierpnia 2013 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXX z 26 czerwca 2013 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXIX z 22 maja 2013 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXVIII z 26 marca 2013 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXVII z 07 lutego 2013 roku
      |___ROK 2012
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXVI z 31 grudnia 2012 roku
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXV z 28 listopada 2012 roku
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXIV z 07 listopada 2012 roku
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku nr XXIII z 27 września 2012 roku
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XX z dnia 30 maja 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XIX z dnia 29 marca 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVIII z dnia 09 lutego 2012 r.
      |___ROK 2011
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVII z dnia 29 grudnia 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVI z dnia 23 listopada 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XV z dnia 2 listopada 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XIV z dnia 27 października 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XIII z dnia 12 października 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XII z dnia 29 września 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XI z dnia 18 sierpnia 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr X z dnia 01 sierpnia 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr IX z dnia 21 czerwca 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr VIII z dnia 11 Maja 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr VII z dnia 24 MARCA 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr VI z dnia 9 LUTEGO 2011 r.
      |___ROK 2010
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr V z dnia 30 grudnia 2010 r.
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr IV z dnia 16 grudnia 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr III z dnia 16 grudnia 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr I z dnia 01 grudnia 2010 r.
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXIX z dnia 09 listopada 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXVIII z dnia 28 października 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXVII z dnia 30 września 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXVI z dnia 16 sierpnia 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXV z dnia 10 czerwca 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXIV z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXIII z dnia 31 marca 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXII z dnia 11 lutego 2010 r.
      |___ROK 2009
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXI z dnia 30 grudnia 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXX z dnia 17 grudnia 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXIX z dnia 05 listopada 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXVIII z dnia 30 września 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXVII z dnia 5 sierpnia 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXVI z dnia 3 czerwca 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXV z dnia 29 kwietnia 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXIV z dnia 25 marca 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXIII z dnia 12 lutego 2009 r.
      |___ROK 2008
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXII z dnia 30 grudnia 2008 r.
            |___ Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXI z dnia 6 listopada 2008 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XX z dnia 24 września 2008 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XIX z dnia 28 sierpnia 2008 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVIII z dnia 27 czerwca 2008 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVII z dnia 28 kwietnia 2008 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XVI z dnia 27 marca 2008 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej w Ińsku Nr XV z dnia 11 lutego 2008 r.
      |___Rok 2007
            |___Sesja Rady Miejskiej Nr XIV z dnia 20 grudnia 2007 r. 2007 r.
            |___Sesja Rady Miejksiej nr XIII
            |___SESJA RADY MIEJSKIEJ NR XII
            |___Sesja Rady Miejskiej Nr XI z dnia 27 września 2007 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej Nr X z dnia 10 sierpnia 2007 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej Nr IX z dnia 27 czerwca 2007 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej Nr VIII z dnia 23 maja 2007 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej Nr VII z dnia 26 kwietnia 2007 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej Nr VI z dnia 28 marca 2007 r
            |___Sesja Rady Miejskiej Nr V z dnia 8 lutego 2007 r.
      |___Rok 2006
            |___V Kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
                  |___Sesja Rady Miejskiej Nr IV z dnia 29 grudnia 2006 r.
                  |___Sesja Rady Miejskiej Nr III
                  |___SESJA RADY MIEJSKIEJ NR 2
                  |___Sesja Rady Miejskiej Nr I
            |___Sesja Rady Nr 31
            |___Sesja Rady Nr 30
            |___Sesja Rady Nr 29
            |___Sesja Rady Nr 28
            |___Sesja Rady Nr 27
      |___Rok 2005
            |___Sesja Rady Nr 26
            |___Sesja Rady Nr 25
            |___Sesja Rady nr. 24
            |___Sesja Rady Nr 23
            |___Sesja Rady nr 22
            |___Sesja Rady Nr 21
            |___Sesja Rady Nr 20
      |___Rok 2004
            |___Sesja Rady Nr 19
            |___Sesja Rady Nr 18
            |___sesja Rady Nr 17
            |___Sesja Rady nr 16
            |___Sesja Rady nr 15
                  |___Uchwała nr XV/113/04 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie
            |___Sesja Rady nr 14
            |___Sesja Rady nr 13
                  |___Uchwała nr XIII/102/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na terenie gminy Ińsko
            |___Sesja Rady nr 12
      |___Uchwały 2003 r.
            |___Sesja Rady nr 11
            |___Sesja Rady nr 10
            |___sesja Rady Nr X
            |___sesja Rady Nr VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
            |___Sesja IV
      |___Uchwały 2002 r.
            |___Sesja III
            |___Sesja II
            |___Sesja I
      |___Uchwały 2001 r.
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
|___Regulamin
|___Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ińsko na lata 2018-2028
WYBORY
|___WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
      |___WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2019
            |___Sołectwo Ścienne
            |___Sołectwo Granica
            |___Sołectwo Linówko
            |___Sołectwo Studnica
            |___Sołectwo Storkowo
            |___Sołectwo Czertyń
            |___Sołectwo Ciemnik
            |___Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
      |___WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2015
            |___wybory w Sołectwie Czertyń
            |___wybory w Sołectwie Studnica
            |___wybory w Sołectwie Linówko
            |___wybory w sołectwie Granica
            |___wybory w Sołectwie Storkowo
            |___wybory w Sołectwie Ciemnik
            |___wybory w Sołectwie Ścienne
|___Wybory parlamentarne 2015
|___REFERENDUM OGÓLNOPOLSKIE
|___Wybory ławników
      |___Wybory uzupełniajace na ławników 2016-2019
      |___Wybory ławników 2016-2019
|___REFERENDUM LOKALNE
|___WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
|___WYBORY SAMORZĄDOWE - INFORMACJE
      |___WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
            |___Wyniki wyborów na Burmistrza Ińska
            |___Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa z terenu Gminy Ińsko
            |___Wyniki wyborów do Powiatu z terenu Gminy Ińsko
            |___Zarządzenie wyborów samorządowych, kalendarz wyborczy
      |___WYBORY SAMORZĄDOWE ROK 2014
            |___Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Ińska
            |___Protokół wyników głosowania w obwodach 1 i 2 na Burmistrza Ińska w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 roku
            |___Informacja o możliwości zorganizowania dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w II turze wyboru Burmistrza Ińska w dniu 30 listopada 2014 roku
            |___Informacja o dowozach osób uprawnionych do głosowania w II turze wyboru Burmistrza Ińska 30 listopada 2014 roku
            |___Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 18 listopada 2014 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Ińska w dniu 30 listopada 2014 roku
            |___Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Ińska
            |___Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Protokoły cząstkowe - Wybory do Sejmiku Województwa
            |___Zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych - Wybory do Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Protokoły cząstkowe głosowania - Wybory Burmistrza Ińska
            |___Protokoły cząstkowe głosowania - Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
            |___Protokoły cząstkowe - Wybory do Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Informacja o konieczności okazania się obwodowej komisji wyborczej dokumentem stwierdzającym tożsamość
            |___Informacja o możliwości zorganizowania dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych
            |___Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku oraz o pełnionych funkcjach
            |___Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
            |___Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Ińska w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
            |___Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Ińsku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
            |___Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku do przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
            |___Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ińsku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
            |___Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejksiej w Ińsku zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
            |___Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza Ińska z dnia 17 października 2014 roku w sprawie wskazania oracowników samorzadowych do kładu Obwodowych Komisji Wyborczych w Ińsku
            |___Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 17 października 2014 roku w sprawie publicznego losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z 17 października 2014 roku w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku
            |___Wizualizacja wyborów samorządowych
            |___Obwieszczenie Burmistrza Ińska - granice obwodów głosowania
            |___Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Ińska z dnia 09 paźdzernika 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
            |___Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Ińska z dnia 09 października 2014 roku - upoważnienie do sporządzania pełnomocnictw do głosowania
            |___Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
            |___Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku o podziale na okręgi wyborcze
            |___Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 roku o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi
            |___Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 03 września 2014 roku o okręgach, ich granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
            |___Wynaczenie na terenie Gminy Ińsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, semików województw i rad dzielc m. st. Warszawy oraz wyborow wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
            |___Wykaz okręgów wyborczych
            |___Obwodowe Komisje Wyborcze
            |___Terytorialne Komisje Wyborcze - Gminna Komisja Wyborcza w Ińsku
            |___Kalendarz Wyborczy
            |___Wybory samorządowe - strona PKW
      |___PROTOKOŁY Z WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2010
|___Wybory Prezydenta RP
      |___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku
      |___Wybory Prezydenckie II Tura dnia 04.07.2010
|___wybory do parlamentu europejskiego
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku
            |___Komunikat w sprawie konieczności okazania obwodowej komisji wyborczej dowod stwierdzający tożsamość
            |___Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Ińska z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie ustalenia operatorów informatycznych obsługi komisji wyborczych na terenie Gminy Ińsko w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 roku
            |___Zarządzenie nr 22/ 2014 Burmistrza Ińska z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku do przeprowadzenia wyborów do Palamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 roku
            |___Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Ińska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorzadowych do składu Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
            |___Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Ińska z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego bsługi informatycznej komisji wyborczych
            |___Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach komisji wyborczych dostrosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 25 maja 2014 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego
            |___Warunki udziału w głosowaniu oraz ważność głosu
            |___Okręgowa Komisja Wyborcza
            |___Wzór zaświadczenia dla męża zaufania
            |___Obwodowe Komsje Wyborcze
                  |___Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w Ińsku powołanych do przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
      |___WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DN. 07 CZERWCA 2009 r.
|___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ińsku
      |___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ińsku zarządzone na dzień 17 maja 2015 roku
Rada Miejska w Ińsku
|___Materiały na Komisje RM w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023
      |___Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku
            |___rok 2018
                  |___1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na 18 grudnia 2018 roku
      |___Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku
            |___rok 2019
                  |___3 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 22 stycznia 2019 roku
            |___rok 2018
                  |___ 2 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 18 grudnia 2018 roku
                  |___1 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 3 grudnia 2018 roku
|___Materiały na Sesje RM w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023
      |___Materiały na piątą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 24 stycznia 2019 roku
      |___Materiały na czwartą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 20 grudnia 2018 roku
      |___ Materiały na trzecią Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 4 grudnia 2018 roku
      |___Materiały na drugą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 27 listopada 2018 roku
      |___Materiały na pierwszą Sesję VIII kadencji RM w Ińsku zwołaną na dzień 20 listopada 2018 roku
|___Młodzieżowa Rada Miejska w Ińsku
      |___II Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Ogłoszenia o posiedzeniach
      |___Protokoły posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Protokoły z posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku rok 2017
                  |___Protokół nr VII/2017 z siódmej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 sierpnia 2017 roku
                  |___Protokół nr VI/2017 z szóstej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 stycznia 2017 roku
            |___Protokoły z posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku rok 2016
                  |___Protokół nr V z piątej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 29 sierpnia 2016 roku
                  |___Protokół nr IV z czwartej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 13 maja 2016 roku
                  |___Protokół nr III z trzeciej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 24 marca 2016 roku
                  |___Protokół nr II z drugiej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 19 lutego 2016 roku
      |___Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku rok 2017
                  |___Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 28 sierpnia 2017 roku
            |___Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku rok 2016
                  |___ Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 13 maja 2016 roku
                  |___ Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 24 marca 2016 roku
                  |___Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 19 lutego 2016 roku
                  |___Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku z 2 lutego 2016 roku
      |___Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku
      |___Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku
|___Transmisja z obrad Rady Miejskiej
|___Protokoły z głosowań VIII Kadencji 2018-2023
      |___Głosowania z II Sesji RM w Ińsku z dnia 27 listopada 2018 roku
      |___Głosowania z I Sesji RM w Ińsku z dnia 20 listopada 2018 roku
|___Protokoły z Sesji RM w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023
      |___rok 2018
            |___Protokół nr IV/2018 z czwartej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2018 roku
            |___Protokół nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 4 grudnia 2018 roku
            |___ Protokół nr II/2018 z drugiej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 listopada 2018 roku
            |___Protokół nr I/2018 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 listopada 2018 roku
|___Protokoły z Komisji RM w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
|___ROK 2012
|___ROK 2013
      |___ Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w dniu 28 marca 2013r. w Radzie Miejskiej w Ińsku w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, a także prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyboru ławników na kadecję 2012-2015 do sądów rejonowych i okręgowych
      |___Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w dniu 28 marca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Ińsku w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, a także realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego ewidencji działalności gospodarczej
|___ROK 2014
|___ROK 2015
Mieszkaniowy zasób Gminy
|___Informacje
      |___2015
      |___2013
|___Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy Gminy Ińsko
Archiwum Rada Miejska
|___ Materiały na Sesje Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w latach 2014-2018
      |___ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 27 września 2018 roku
      |___XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 02 sierpnia 2018 roku
      |___ XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 27 czerwca 2018 roku
      |___XXXV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 26 kwietnia 2018 roku
      |___XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 27 marca 2018 roku
      |___XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 22 lutego 2018 roku
      |___XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 18 stycznia 2018 roku
      |___XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 21 grudnia 2017 roku
      |___ XXX Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 23 listopada 2017 roku
      |___ XXIX Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 26 października 2017 roku
      |___XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 21 września 2017 roku
      |___ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 21 czerwca 2017 roku
      |___ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 25 maja 2017 roku
      |___ XXV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 20 kwietnia 2017 roku
      |___ XXIV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 23 marca 2017 roku
      |___XXIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 2 lutego 2017 roku
      |___XXII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 29 grudnia 2016 roku
      |___XXI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 17 listopada 2016 roku
      |___XX Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 29 września 2016 roku
      |___XIX Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 11 sierpnia 2016 roku
      |___ XVIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 23 czerwca 2016 roku
      |___XVII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 25 kwietnia 2016 roku
      |___XVI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 23 marca 2016 roku
      |___XV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 4 lutego 2016 roku
      |___XIV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 30 grudnia 2015 roku
      |___XIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 26 listopada 2015 roku
      |___ XII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 5 listopada 2015 roku
      |___XI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 24 września 2015 roku
      |___ X Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 25 czerwca 2015 roku
      |___ IX Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 26 maja 2015 roku
      |___ VIII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 30 kwietnia 2015 roku
      |___VII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 30 marca 2015 roku
      |___VI Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 12 lutego 2015 roku
      |___ V Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 30 stycznia 2015 roku
      |___ IV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 30 grudnia 2014 roku
      |___ III Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 12 grudnia 2014 roku
      |___ II Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 8 grudnia 2014 roku
      |___I Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 1 grudnia 2014 roku
|___Materiały na Komisje RM w Ińsku VII Kadencji w latach 2014-2018
      |___ Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2018
            |___Materiały na 39 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 18 października 2018 roku
            |___Materiały na 38 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 25 września 2018 roku
            |___Materiały na 37 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 02 sierpnia 2018 roku
            |___Materiały na 36 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 26 czerwca 2018 roku
            |___ Materiały na 35 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 24 kwietnia 2018 roku
            |___Materiały na 34 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 27 marca 2018 roku
            |___Materiały na 33 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 20 lutego 2018 roku
            |___Materiały na 32 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 18 stycznia 2018 roku
      |___ Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2017
            |___Materiały na XXX wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 19 grudnia 2017 roku
            |___ Materiały na XXIX wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 21 listopada 2017 roku
            |___Materiały na XXVIII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 24 października 2017 roku
            |___ Materiały na XXVII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 19 września 2017 roku
            |___Materiały na XXVI wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 20 czerwca 2017 roku
            |___Materiały na XXV wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 25 maja 2017 roku
            |___Materały na XXIV wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 20 kwietnia 2017 roku
            |___ Materały na XXIII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 21 marca 2017 roku
            |___Materały na XXII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 2 lutego 2017 roku
      |___Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2016
            |___Materały na XXI wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 29 grudnia 2016 roku
            |___Materały na XX wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 15 grudnia 2016 roku
            |___Materały na XIX wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 15 listopada 2016 roku
            |___Materały na XVIII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 27 września 2016 roku
            |___ Materały na XVII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 11 sierpnia 2016 roku
            |___Materały na XVI wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 21 czerwca 2016 roku
            |___Materały na XV wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 25 kwietnia 2016 roku
            |___Materały na XIV wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 22 marca 2016 roku
            |___Materały na XIII wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 2 lutego 2016 roku
      |___ Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2015
            |___ Materiały na XII wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 28 grudnia 2015 roku
            |___Materiały na XI wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 09 grudnia 2015 roku
            |___Materiały na X wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 24 listopada 2015 roku
            |___ Materiały na IX wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 3 listopada 2015 roku
            |___Materiały na VIII wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 22 września 2015 roku
            |___Materiały na VII wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 23 czerwca 2015 roku
            |___ Materiały na VI wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 25 maja 2015 roku
            |___ Materiały na V wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 28 kwietnia 2015 roku
            |___ Materiały na IV wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 27 marca 2015 roku
            |___ Materiały na III wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 12 lutego 2015 roku
            |___Materiały na II wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 29 stycznia 2015 roku
      |___Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2014
            |___Materiały na I wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 17 grudnia 2014 roku
      |___Materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku
            |___ posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 21 września 2016 roku
            |___posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 24 maja 2016 roku
            |___posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 9 grudnia 2015 roku
      |___Materiały na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Materiały na 3 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 28 czerwca 2017 roku
            |___Materiały na 2 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 13 paźdzernika 2015 roku
      |___Materiały na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Materiały na 1 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 27 czerwca 2017 roku
      |___ Materiały na wspólne posiedzenia Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku - posiedzenia wyjazdowe
            |___ Materiały na II wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku
            |___ Materiały na I wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku
|___Protokoły z Posiedzeń Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji 2014 - 2018
      |___Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2018
            |___Protokół nr XXXVI/2018 z trzydziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2018 roku
            |___Protokół nr XXXV/2018 z trzydziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku
            |___Protokół nr XXXIV/2018 z trzydziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 marca 2018 roku
            |___Protokół nr XXXIII/2018 z trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 lutego 2018 roku
      |___Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2017
            |___ Protokół nr XXXI z trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 21 grudnia 2017 roku
            |___ Protokół nr XXX z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 23 listopada 2017 roku
            |___ Protokół nr XXIX z dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 26 października 2017 roku
            |___ Protokół nr XXVIII z dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 21 września 2017 roku
            |___ Protokół nr XXVII z dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 21 czerwca 2017 roku
            |___Protokół nr XXVI z dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 25 maja 2017 roku
            |___Protokół nr XXV z dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 20 kwietnia 2017 roku
            |___Protokół nr XXIV z dwudziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 23 marca 2017 roku
            |___ Protokół nr XXIII z dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 2 lutego 2017 roku
      |___Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2016
            |___Protokół nr XXII z dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 29 grudnia 2016 roku
            |___Protokół nr XXI z dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 17 listopada 2016 roku
            |___Protokół nr XX z dwudziestej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 29 września 2016 roku
            |___Protokół nr XIX z dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 11 sierpnia 2016 roku
            |___ Protokół nr XVIII z osiemnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 23 czerwca 2016 roku
            |___Protokół nr XVII z siedemnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 25 kwietnia 2016 roku
            |___Protokół nr XVI z szesnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 23 marca 2016 roku
            |___Protokół nr XV z piętnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 4 lutego 2016 roku
      |___ Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2015
            |___Protokół nr XIV z czternastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 grudnia 2015 roku
            |___Protokół nr XIII z trzynastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 26 listopada 2015 roku
            |___Protokół nr XII z dwunastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 05 listopada 2015 roku
            |___ Protokół nr XI z jedenastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 24 września 2015 roku
            |___ Protokół nr X z dziesiatej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 25 czerwca 2015 roku
            |___Protokół nr IX z dziewiątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 26 maja 2015 roku
            |___ Protokół nr VIII z ósmej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 kwietnia 2015 roku
            |___ Protokół nr VII z siódmej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 marca 2015 roku
            |___ Protokół nr VI z szóstej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 12 lutego 2015 roku
            |___ Protokół nr V z piątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 stycznia 2015 roku
      |___Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2014
            |___ Protokół nr IV z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 grudnia 2014 roku
            |___ Protokół nr III z trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 12 grudnia 2014 roku
            |___ Protokół nr II z drugiej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 08 grudnia 2014 roku
            |___Protokół nr I z pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 01 grudnia 2014 roku
|___Informacje z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w latach 2014-2018
      |___Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 11 sierpnia 2016 roku
      |___Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 grudnia 2014 roku
|___Protokoły z Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w latach 2014 - 2018
      |___Protokoły z posiedzeń Komisji
            |___Komisja Rewizyjna
                  |___ Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2017
                        |___Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w ińsku z dnia 9 marca 2017 roku
                  |___Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2016
                        |___ Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 24 maja 2016 roku
                        |___Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 3 marca 2016 roku
                  |___Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2015
                        |___Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Ińsku w dniu 09 grudnia 2015 roku
                        |___Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Ińsku w dniu 15 września 2015 roku
                        |___Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Ińsku w dniu 10 czerwca 2015 roku
                        |___Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Ińsku w dniu 3 czerwca 2015 roku
      |___Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji
            |___ Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2018
                  |___ Protokół nr 33/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 27 marca 2018 roku
                  |___ Protokół nr 32/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 20 lutego 2018 roku
                  |___ Protokół nr 31/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 18 stycznia 2018 roku
            |___Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2017
                  |___Protokół nr 30/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 19 grudnia 2017 roku
                  |___Protokół nr 29/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 21 listopada 2017 roku
                  |___ Protokół nr 28/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 24 października 2017 roku
                  |___ Protokół nr 27/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 19 września 2017 roku
                  |___Protokół nr 26/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 20 czerwca 2017 roku
                  |___ Protokół nr 25/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 25 maja 2017 roku
                  |___ Protokół nr 24/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 20 kwietnia 2017 roku
                  |___Protokół nr 23/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 21 marca 2017 roku
                  |___Protokół nr 22/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 2 lutego 2017 roku
            |___Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2016
                  |___ Protokół nr 21/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 29 grudnia 2016 roku
                  |___ Protokół nr 20/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 15 grudnia 2016 roku
                  |___Protokół nr 19/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 15 listopada 2016 roku
                  |___Protokół nr 18/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 27 września 2016 roku
                  |___Protokół nr 17/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 11 sierpnia 2016 roku
                  |___ Protokół nr 16/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 21 czerwca 2016 roku
                  |___ Protokół nr 15/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 25 kwietnia 2016 roku
                  |___ Protokół nr 14/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 22 marca 2016 roku
                  |___ Protokół nr 13/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 2 lutego 2016 roku
            |___ Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2015
                  |___ Protokół nr 12/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 28 grudnia 2015 roku
                  |___Protokół nr 11/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 09 grudnia 2015 roku
                  |___ Protokół nr 10/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 24 listopada 2015 roku
                  |___ Protokół nr 9/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 03 listopada 2015 roku
                  |___Protokół nr 8/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 22 września 2015 roku
                  |___Protokół nr 7/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 23 czerwca 2015 roku
                  |___Protokół nr 6/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 25 maja 2015 roku
                  |___ Protokół nr 5/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 28 kwietnia 2015 roku
                  |___ Protokół nr 4/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 27 marca 2015 roku
                  |___ Protokół nr 3/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 12 lutego 2015 roku
                  |___Protokół nr 2/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 29 stycznia 2015 roku
            |___Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2014
|___Protokoły z Posiedzeń Rady Miejskiej w Ińsku VI Kadencji 2010 - 2014
      |___ Protokół nr XL/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 30 października 2014 r.
      |___ Protokół nr XXXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 18 września 2014 r.
      |___ Protokół nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 czerwca 2014 r.
      |___ Protokół nr XXXVII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 21 maja 2014 r.
      |___ Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 27 marca 2014 r.
      |___ Protokół nr XXXV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 05 lutego 2014 r.
      |___ Protokół nr XXXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 30 grudnia 2013 r.
      |___ Protokół nr XXXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 listopada 2013 r.
      |___ Protokół nr XXXII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 30 września 2013 r.
      |___ Protokół nr XXXI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 29 sierpnia 2013 r.
      |___ Protokół nr XXX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 czerwca 2013 r.
      |___ Protokół nr XXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 22 maja 2013 r.
      |___ Protokół nr XXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 marca 2013 r.
      |___ Protokół nr XXVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 07 lutego 2013 r.
      |___ Protokół nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 31 grudnia 2012 r.
      |___Protokół nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 28 listopada 2012 r.
|___Materiały na Wspólne Komisje RM w Ińsku VI Kadencji w latach 2010-2014
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 28.10.2014
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 16.09.2014
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 24.06.2014
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 19.05.2014
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 24.03.2014
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 03.02.2014
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 30.12.2013
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 11.12.2013
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 25.11.2013
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 26.09.2013
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 27.08.2013
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 25.06.2013
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 18.06.2013
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 21.05.2013
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 25.03.2013
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 05.02.2013
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 17.12.2012
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 27.11.2012
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 06.11.2012
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 28.08.2012
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 26.06.2012
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn 29.05.2012
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 16.05.2012
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 28.03.2012
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 07.02.2012
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 28.12.2011
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 21.11.2011
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 02.11.2011
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 27.10.2011
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 12.10.2011
      |___ posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 27.09.2011
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 18.08.2011
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 01.08.2011
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 20.06.2011
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 10.05.2011
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 22.03.2011
      |___posiedzenie Wspólnych Komisji RM w Ińsku dn. 08.02.2011
|___Materiały na Sesje Rady Miejskiej w Ińsku VI Kadencji lat 2010-2014
      |___ Materiały na XXXX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 30.10.2014 r.
      |___ Materiały na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 18.09.2014 r.
      |___ Materiały na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 26.06.2014 r.
      |___ Materiały na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 21.05.2014 r.
      |___ Materiały na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 27.03.2014 r.
      |___ Materiały na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 05.02.2014 r.
      |___ Materiały na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 30.12.2013 r.
      |___ Materiały na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 26.11.2013 r.
      |___Materiały na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 30.09.2013 r.
      |___ Materiały na XXX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 26.06.2013 r.
      |___ Materiały na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 22.05.2013 r.
      |___ Materiały na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 26.03.2013 r.
      |___ Materiały na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 07.02.2013 r.
      |___ Materiały na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 31.12.2012 r.
      |___Materiały na XXV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 28.11.2012 r.
      |___Materiały na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Insku w dn. 07.11.2012 r.
      |___Materiały na XXI Sesję Rady Miejskiej w Insku w dn. 28.06.2012 r.
      |___Materiały na XX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 30.05.2012
      |___Materiały na XIX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 29.03.2012
      |___Materiały na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 09.02.2012
      |___Materiały na XVII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 29.12.2011
      |___Materiały na XVI Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 23.11.2011
      |___ Materiały na XV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 02.11.2011
      |___Materiały na XIV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 27.10.2011
      |___Materiały na XIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 12.10.2011
      |___Materiały na XII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 29.09.2011
      |___ Materiały na XI Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 18.08.2011
      |___ Materiały na X Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 1.08.2011
      |___Materiały na IX Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 21.06.2011
      |___Materiały na VIII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 11.05.2011
      |___Materiały na VII Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 24.03.2011
      |___Materiały na VI Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 09.02.2011
      |___Materiały na V Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 30.12.2010
      |___Materiały na IV Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 16.12.2010
      |___ Materiały na III Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 16.12.2010
      |___Materiały na I Sesję Rady Miejskiej w Ińsku w dn. 01.12.2010
|___Protokoły z Posiedzeń Rady Miejskiej w Ińsku V Kadencji 2006 - 2010
Informacje
|___Materiały na Komisje RM w Ińsku VIII Kadencji w latach 2018-2023
|___Nabór na wolne stanowisko pracy
      |___Urząd Gminy i Miasta Ińsko
      |___Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku
            |___2018
                  |___Nabór na pracownika socjalnego - na zastępstwo
                  |___Nabór na pracownika socjalnego
                  |___Nabór na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku II
                  |___Nabór na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku
            |___2017
                  |___Główny księgowy II
                  |___Pracownik socjalny
                  |___Główny księgowy I - bez rozstrzygnięcia
            |___2016
                  |___Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny
            |___2015
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
            |___2014
      |___Zespół Szkół w Ińsku
            |___Nabory 2018
      |___Ińskie Centrum Kultury
            |___2017
|___Gospodarka komunalna i gospodarka ściekowa
      |___ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IŃSKO
            |___Za 2017 r.
|___RDOŚ - konsultacje społeczne
      |___Dotyczy: projektu POIS.05.03.00-00.186/09-00, Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski
|___Konsultacje społeczne
      |___2018
      |___2017
            |___Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Ińsko
      |___2016
            |___Program współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
|___Petycje
      |___2018
|___Działalność lobbingowa
|___Ochrona danych osobowych
|___BUDŻET GMINY
      |___WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
            |___Projekt WPF na 2017 rok
            |___Projekt na 2015 rok
            |___ROK 2014
            |___Projekt na 2014 rok
            |___ROK 2013
            |___PROJEKT na rok 2013
            |___Rok 2012
            |___projekt na rok 2011
      |___OPINIE RIO
            |___Rok 2019
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___ROK 2012
            |___ROK 2011
            |___ROK 2010
            |___ROK 2009
            |___ROK 2008
            |___ROK 2007
      |___BUDŻET i jego zmiany
            |___Projekt budżetu na 2017 rok
            |___Projekt budżetu na 2016 rok
            |___ Rok 2015
            |___Projekt budżetu na 2015 rok
            |___Rok 2014
                  |___Budżet 2014
            |___Projekt Budżetu na 2014 rok
            |___Rok 2013
                  |___BUDŻET NA ROK 2013
            |___Projekt na rok 2013
            |___Rok 2012
            |___PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK
            |___PROJEKT BUDŻETU NA 2011 ROK
            |___Rok 2011
                  |___Budżet na 2011 rok
            |___Rok 2010
                  |___Budżet na 2010 rok
            |___Rok 2009
                  |___Budżet rok 2009
            |___Rok 2008
            |___ROK 2007
      |___INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
                  |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za rok 2013
                  |___ZARZĄDZENIE NR 18/ 2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ińsko za I kwartał 2013 roku
            |___ROK 2012
                  |___INFORMACJA ZA 2012 rok
                  |___Sprawozdanie Burmistrza Ińska z wykonania budżetu za rok 2012
                  |___ZARZĄDZENIE NR 9/ 2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ińsko za IV kwartał 2012 roku
                  |___ZARZĄDZENIE NR 42/ 2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ińsko za III kwartał 2012 roku
                  |___Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012
                  |___ZARZĄDZENIE NR 32/ 2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ińsko za II kwartał 2012 roku
                  |___ZARZĄDZENIE NR 16/ 2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ińsko za I kwartał 2012 roku
            |___ROK 2011
                  |___Sprawozdanie Burmistrza Ińska z wykonania budżetu za rok 2011
                  |___Zarządzenie Nr 7a/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Insko za rok 2011
                  |___Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011
            |___ROK 2010
                  |___SPRAWOZDANIE BURMISTRZA IŃSKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 rok
                  |___Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku
            |___ROK 2009
            |___ROK 2008
            |___ROK 2007
            |___ROK 2006
            |___ROK 2003
|___INFORMACJA - nabór wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu-AZBEST/2016
|___INFORMACJA - dotacja z budżetu gminy Ińsko na inwestycje związane z ochroną środowiska
|___Zamówienia publiczne
|___Przetargi do 30000 Euro
      |___Rok 2019
            |___Dostawa i montaż 10 lamp solarnych
      |___Rok 2018
            |___Obsługa Bankowa Gminy Ińsko 2019-2021
            |___Budowa Ławki Niepodległości w Ińsku w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej
            |___Dostawa systemu głosowania i zarządzania obradami Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Dostawa torby R1 wraz z wyposażeniem oraz Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego dla potrzeb jednostki OSP w Ińsku
            |___Dostawa mobilnego elektronicznego systemu obsługi Rady Miejskiej w Ińsku
            |___Zapewnienie dowożenia dzieci z terenu Gminy Ińsko do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego w Radowie Wielkim
            |___Zakup bramek piłkarskich z atestami na Stadion Miejski w Ińsku
            |___Szpachlowania ścian w pomieszczeniach Zespołu Szkół w ramach dostosowania pomieszczeń do utworzenia przedszkola publicznego w Ińsku
            |___Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT i AV do przedszkola publicznego w Ińsku
            |___Obsługa bankowa Gminy Ińsko 2019-2021
      |___Rok 2017
      |___ROK 2016
            |___Siłownia plenerowa
      |___ROK 2015
            |___Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku w latach 2016-2017
            |___Przetarg nieograniczony "Wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu "Wodna ścieżka edukacyjna - Jezioro Ińsko" "
|___Nieruchomości - sprzedaż
      |___rok 2018
      |___rok 2017
      |___rok 2016
      |___rok 2015
      |___rok 2014
      |___rok 2013
      |___rok 2012
      |___rok 2011
      |___rok 2010
      |___rok 2009
      |___rok 2008
      |___rok 2007
      |___rok 2006
|___Nieruchomości - dzierżawa
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2012
      |___2010
      |___2008
      |___2007
|___Obwieszczenia i Ogłoszenia
      |___Rok 2019
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
            |___Zapytanie cenowe - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ińsku
            |___Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 3 lipca 2015 roku
            |___Remont budynku mieszkalnego Linówko
            |___AZBEST 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___rok 2012
      |___rok 2011
            |___Konsultacje ws rocznego programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
      |___rok 2010
      |___rok 2009
      |___rok 2008
      |___rok 2007
      |___rok 2006
      |___rok 2005
|___Rejestry i Ewidencje
      |___Rejestr Instytucji Kultury
      |___Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwoleniena opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Ińsko
      |___Rejestr działalności regulowanej
      |___Ewidencja działalności gospodarczej
|___Ruchomości - sprzedaż
      |___rok 2013
      |___rok 2008
|___Jak załatwić sprawę
|___Instrukcja obsługi
|___Informacje nieudostępnione