Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIV/143/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 2008-03-17 10:29
dokument Uchwała Nr XIV/142/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku 2008-03-17 10:29
dokument Uchwała Nr XIV/141/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku 2008-03-17 10:28
dokument Uchwała Nr XIV/140/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku 2008-03-17 10:28
dokument Uchwała Nr XIV/139/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku 2008-03-17 10:28
dokument Uchwała Nr XIV/138/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ińsko. 2008-03-17 10:27
dokument Uchwała Nr XIV/137/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-03-17 10:26
dokument Uchwała Nr XIV/136/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-03-17 10:26
dokument Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-17 10:25
dokument Uchwała Nr XIV/135/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-03-14 15:49
dokument Uchwała Nr XIV/134/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-03-14 15:48
dokument Uchwała Nr XIV/133/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ińsko 2008-03-14 15:48
dokument Uchwała Nr XIV/132/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zmian planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku na rok 2007 2008-03-14 15:48
dokument Uchwała Nr XIV/131/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2007 2008-03-14 15:47
dokument INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 01.01.2007 DO 15.11.2007 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:47
dokument prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Ińsko na lata 2006 - 2023 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:46
dokument Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:44
dokument Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:44
dokument Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:43
dokument Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:43
dokument Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:42
dokument Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:42
dokument Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:41
dokument Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:41
dokument Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:40
dokument Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:40
dokument Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:38
dokument Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:37
dokument Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. 2008-03-14 15:36
dokument Uchwała Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 2008-03-17 10:41
dokument Uchwała Nr XIV/129/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: wydania opinii i uzgodnień do planu ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody „Głowacz”. 2008-03-14 15:35