Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 22 kwietnia 2008 r.- pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego przy ul. Przybrzeżnej 13


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

 

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w budynku wielorodzinnym w Ińsku przy ul. Przybrzeżnej 13 wraz z przynależną piwnicą i udziałem 124/1000
w częściach wspólnych budynku oraz gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2008 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
ul. Boh. Warszawy 38.

Opis nieruchomości

 

L/p

Nieruchomość

z oznaczeniem

księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji

gruntów

Powierzchnia

lokalu mieszkalnego

(m2)

Opis nieruchomości.

Wyposażenie lokalu.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Miasta Ińsko
na dzień 31.12.2003 ro
ku

Wartość lokalu oraz udziału

w prawie własności gruntu.

Cena wywoławcza.

1

 

 

 

Ińsko obr. I
ul. Przybrzeżna 13/4

Nr k.w. 98981

Działka

nr geod. 66

o pow. 695 m2

udział 124/1000

części

 

27,60 m2

Sieć: wodociągowa,

energetyczna kanalizacyjna,

centralne ogrzewania indywidualne.

 

Lokal mieszkalny położony
w budynku wielorodzinnym wraz z przynależną piwnicą

o pow. 8,10 m2.

Udział 124/1000 części

w działce - 5.000,oo zł

 

Lokal mieszk. - 20.000,oo zł

Razem - 25.000,oo zł

 

Postąpienie ustalone zostało na kwotę 300,oo zł.

Wadium w gotówce w wysokości 2.500,oo zł należy wpłacić na konto Gminy Ińsko - PKO BP S.A. O/Stargard Szcz.
nr 88102048670000140200079848 najpóźniej do dnia 21 maja 2008 roku do godziny 15oo.

Nabywcy, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 14 dni od dnia przetargu nie wpłaci na konto Gminy Ińsko pełnej wylicytowanej kwoty - wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko a przetarg uważa się za nie rozstrzygnięty.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

W/w lokal nie jest obciążony długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od zobowiązań podatkowych, zajęć
i ograniczeń w rozporządzaniu.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie pok. Nr 4, Pan Zdzisław Kudła tel. 091 5621 018.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22 kwietnia 2008 r

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu .........................................

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-04-2008 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 22-04-2008 15:18