Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 02 czerwca 2008 roku -ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki niezabudowanej położonejw Ińsku obr. II przy ul. Studnickiej.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 02 czerwca 2008 roku

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki niezabudowanej położonej w Ińsku obr. II przy ul. Studnickiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca 2008 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku.

Opis nieruchomości

L/p

Nieruchomość

z oznaczeniem

księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji

Pow.

nierucho-

mości

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Ińsko
na dzień 31.12.2003 roku

Wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza.

Termin rozpoczęcia

i zakończenia budowy

1

Ińsko obr. II
ul. Studnicka

Nr k.w. 52435

Działka nr geod.

265/6

1.147 m2

Brak dostępu do drogi gminnej, brak dostępu do infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej kanalizacyjnej, energetycznej.

Działka budowlana

niezabudowana przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z usługami nie uciążliwymi.

W chwili obecnej brak planu.

W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RV, RVI.

15.750,oo zł

Nie dotyczy

Postąpienie ustalone zostało na kwotę 200,oo zł.

Wadium w wysokości 2.000,oo zł należy wpłacić na konto Gminy Ińsko - PKO BP S.A. O/Stargard Szcz.
nr 88102048670000140200079848 najpóźniej do dnia 01 lipca 2008 roku do godziny 15oo.

Nabywcy, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 14 dni od dnia przetargu nie wpłaci na konto Gminy Ińsko pełnej wylicytowanej kwoty - wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko a przetarg uważa się za nie rozstrzygnięty.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

W/w działka nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolna jest od zobowiązań podatkowych, zajęć
i ograniczeń w rozporządzaniu.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie pok. Nr 4, Pan Zdzisław Kudła tel. 091 5621018.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 02 czerwca 2008 r

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu .................................

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-06-2008 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2008 14:17