Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVI/158/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. przystąpienia Gminy Ińsko do programu POLSKI PROJEKT 400 MIAST realizowany w latach 2006 - 2008 2008-08-18 11:21
dokument Uchwała Nr XVI/157/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 Burmistrzowi Ińska 2008-08-18 11:20
dokument Uchwała Nr XVI/156/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/123/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przesługujących radnym Rady Miejskiej w Ińsku oraz zwrotu kosztów podróży 2008-08-18 11:19
dokument Uchwała Nr XVI/155/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa 2008-08-18 11:17
dokument Uchwała Nr XVI/154/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dobra Inicjatywa Regionu 2008-08-18 11:15
dokument Uchwała Nr XVI/153/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stagardzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania: "Wykonanie pieszo - jezdni w Ińsku - ul. Reja" 2008-08-18 11:12
dokument Uchwała Nr XVI/152/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. zmian budżetu na rok 2008 2008-08-18 11:07
dokument Uchwała Nr XVI/151/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. przyjecia sprawozdania o zakończeniu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z gabinetami Usprawnienia Leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji, 73 - 140 Ińsko, ul. Piękna 1 2008-08-18 11:06
dokument Uchwała Nr XVI/150/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji, 73 - 140 Ińsko, ul. Piekna 1 za okres od 01.01.2008 r. do 27.03.2008 r. 2008-08-18 11:03
dokument Uchwała Nr XVI/149/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji, 73 - 140 Ińsko, ul. Piekna 1 za rok 2007 2008-08-18 11:01
dokument Uchwała Nr XVI/148/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego - Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Likwidacji w Ińsku 2008-08-18 10:58
dokument Uchwała Nr XVI/147/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie porozumienia o współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Ińsko 2008-08-18 10:56
dokument Uchwała Nr XVI/146/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 marca 2008 roku w spr. usta;enia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum Oświatowo - Kulturalnym w Ińsku - jednostce organizacyjnej gminy. 2008-08-18 10:55