Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/146/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 marca 2008 roku w spr. usta;enia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum Oświatowo - Kulturalnym w Ińsku - jednostce organizacyjnej gminy.


Uchwała Nr XVI / 146 / 2008
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Ińsku - jednostce organizacyjnej gminy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343, z 2006r Nr 38, poz. 261) Rada Miejska w Ińsku uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie
910,00 zł.

§ 2. Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 4,00 złotych.

§ 3. Ustalone kwoty w § 1 i 2 stanowią podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum Oświatowo-Kulturalnym w Ińsku.

§ 4. Wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych w sposób, o którym mowa w § 1, nie więcej jednak niż o 10 %. Podwyższenie lub obniżenie nie więcej niż o 10 % nie dotyczy najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie

Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla stawek wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy - Centrum Oświatowo-Kulturalnym w Ińsku jest warunkiem niezbędnym do opracowania tabeli stanowiącej podstawę określenia kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Dotychczas pracownicy administracji wynagradzani byli na podstawie rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, zamiast na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. bez spełnienia ustaleń § 3 cytowanej ustawy .

Ustalenie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkół.

Wprowadzenie w życie Uchwały Rady Miejskiej pozwoli dokonać korekty wynagrodzeń pracowników i obsługi zatrudnionych w Centrum Oświatowo-Kulturalnym w Ińsku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 10:55