Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/148/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego - Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Likwidacji w Ińsku


Uchwała Nr XVI / 148 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego - Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Likwidacji w Ińsku

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 43 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W związku kończącym się procesem likwidacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji w Ińsku oraz wnioskiem Likwidatora w sprawie umorzenia pożyczki uzasadniającym trudną sytuację finansową Ośrodka postanawia się umorzyć udzieloną pożyczkę w wysokości 32.000 zł.

2.Należności wynikających z udzielonej pożyczki nie ściągnięto w toku postępowania likwidacyjnego, co wykazało postępowanie wyjaśniające.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Rada Miejska w Ińsku w dniu 19 września 2006 roku uchwałą Nr XXXIII/214/2006 upoważniła Burmistrza do udzielenia pożyczki w wysokości 32.000 zł. Pożyczka ta została przeznaczona na spłatę zaległych zobowiązań Ośrodka Zdrowia wobec Urzędu Skarbowego.

Uchwałą Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 września 2007r Nr XI/95/2007 Ośrodek ten został postawiony w stan likwidacji.

Pismem z dnia 04.02.2008r Likwidator Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji w Ińsku wystąpił z wnioskiem o umorzenie wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 32.000 zł uzasadniając wniosek trudną sytuacją finansową Ośrodka i zajęciem konta bankowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tytułem egzekucji administracyjnej w zakresie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 10:58