Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/151/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. przyjecia sprawozdania o zakończeniu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z gabinetami Usprawnienia Leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji, 73 - 140 Ińsko, ul. Piękna 1


Uchwała Nr XVI / 151 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania o zakończeniu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji, 73-140 Ińsko, ul. Piękna 1

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz Uchwały Nr XI/95/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 września 2007r w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego w Ińsku uchwala się co następuje:

§ 1. 1.Przyjmuje się sprawozdanie o zakończeniu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji, 73-140 Ińsko, ul. Piękna 1.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XI/95/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 września 2007r w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego w Ińsku z dniem 14.02.2008r nastąpiło zakończenie procesu likwidacji przez Likwidatora.

Likwidator przedstawił sprawozdanie o zakończeniu procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji, 73-140 Ińsko ul. Piękna 1 wraz ze sprawozdaniem finansowym kończącym ten proces, które zostało zatwierdzone przez Radę Miejską Uchwałą Nr XVI/150/2008 z dnia 27 marca 2008r.

Na dzień zakończenia likwidacji pozostały zobowiązania i należności, wykazane przez Likwidatora w bilansie sporządzonym na dzień 27.03.2008r.

W/w zobowiązania i należności z chwilą przyjęcia sprawozdania o zakończeniu likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Ińsko zgodnie z art. 53a ust. 2 i art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej.

Mając na uwadze czynności związane z wykreśleniem Zakładu z właściwych rejestrów i wymóg ustawowy niezbędne jest podęcie stosownej uchwały w zakresie przyjęcia sprawozdania o zakończeniu procesu likwidacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 11:06