Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/153/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stagardzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania: "Wykonanie pieszo - jezdni w Ińsku - ul. Reja"


Uchwała Nr XVI / 153 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania: „Wykonanie pieszo-jezdni w Ińsku - ul. Reja

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984) w związku z Uchwałą Nr XVI/152/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok Rada Miejska w Ińsku uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Ińsko pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie pieszo-jezdni - ul. Reja w Ińsku”.

§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona poprzez wykonanie pieszo-jezdni o długości 0,098 km sfinansowanej w części ze środków własnych Gminy przy udziale robót publicznych.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz jej przekazania określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Stargardzkim - Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim a Gminą Ińsko.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Ińska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Gmina Ińsko w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym - Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim realizować będzie:

- pieszo-jezdnię o długości 0,098 km na ul. Reja w miejscowości Ińsko.

Powiat zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie w roku bieżącym kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie w/w zadania i zakup podstawowych materiałów.

Gmina Ińsko natomiast zobowiązuje się do zabezpieczenia:

- robocizny (roboty publiczne),

- zabezpieczenia pozostałych materiałów do wykonania nasypu i warstw odsączających.

Udział rzeczowy łączny Gminy planowany jest na kwotę 75.000 zł.

Po zakończeniu zadania Gmina Ińsko zobowiązuje się do przekazania Zarządowi Dróg udzielonej przez Gminę pomocy rzeczowej przeznaczonej na wykonanie chodnika.

Udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej zgodnie z wymogami art. 167 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych dla innych jednostek samorządu terytorialnego winno być określone odrębną uchwałą organu stanowiącego.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 11:12