Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/154/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dobra Inicjatywa Regionu


U C H W A Ł A Nr XVI / 154 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dobra Inicjatywa Regionu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427) Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia utworzyć wspólnie z gminami Dobrzany i Recz oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - „Dobra Inicjatywa Regionu” w celu wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ińska do dokonywania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z utworzeniem i działalnością Stowarzyszenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Utworzenie Lokalnej Grupy Działania - „Dobra Inicjatywa Regionu” jest inicjatywą wspólną kilku gmin zmierzającą do umożliwienia partnerom lokalnym (osoby fizyczne , organizacje pozarządowe, samorządy) wdrożenia lokalnej strategii działania - stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 11:15