Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/155/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa


Uchwała nr XVI / 155 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwalę nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa w następujący sposób:

  1. W § 3. dodaje się ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dieta przysługuje także za miesiąc, w którym nie było żadnego posiedzenia Rady lub komisji.”

  1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Diety ulegają zmniejszeniu w okresie 1 miesiąca:

  1. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności sołtysa o 50% diety określonej w § 1 i 2 - na Sesji Rady Miejskiej w Ińsku

  2. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności sołtysa o 30% diety określonej w § 1 i 2 - na Sesji Rady Miejskiej w Ińsku.

2. Sołtys nie uczestniczący w posiedzeniach Rady Miejskiej zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie w terminie dwóch dni od dnia obytej sesji. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Burmistrz.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 11:17