Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/156/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/123/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przesługujących radnym Rady Miejskiej w Ińsku oraz zwrotu kosztów podróży


Uchwała nr XVI / 156 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/123/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Ińsku oraz zwrotu kosztów podróży

Na podstawie art. 25 ust 4, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 roku nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 roku nr 61 poz. 710), przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 roku nr 66 poz. 800 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwalę nr XIII/123/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Ińsku oraz zwrotu kosztów podróży w następujący sposób:

  1. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dieta przysługuje także za miesiąc, w którym nie było żadnego posiedzenia Rady lub komisji.”

  1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Diety radnych ulegają zmniejszeniu w okresie 1 miesiąca:
1) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na sesji lub komisji o:

  1. 50% diety określonej w § 2 ust. 1 - na sesji Rady Miejskiej w Ińsku,

  2. 35% diety określonej w § 2 ust. 1 - na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Ińsku.

2) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesji lub komisji o:

a)30% diety określonej w § 2 ust. 1 - na sesji Rady Miejskiej w Ińsku,

  1. 25% diety określonej w § 2 ust. 1 - na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Ińsku.

2. Radny nie uczestniczący w pracach Rady Sesji lub Komisji zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie w terminie dwóch dni od dnia obytej sesji lub posiedzenia Komisji. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Przewodniczący Rady.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 11:19