Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/157/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 Burmistrzowi Ińska


Uchwała Nr XVI / 157 /2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 Burmistrzowi Ińska.

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Dz. U z 2002 r. nr 113, poz. 984 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 10 poz. 71, Nr 23 poz. 192, Nr 122, poz. 1020; Dz. U z 2006 r. Nr 79 poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170 poz. 1218) oraz art. 1 ust. 2 pkt. 3 w zawiązku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. nr 160, poz. 1080; Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014; Dz. U. z 1999 r. Nr 72 poz. 802, Nr 110, poz. 1255; Dz. U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676; Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1939, Nr 223 poz. 2217; Dz. U z 2004 r. Nr 116 poz. 1202; Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 34, poz. 243, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 Burmistrzowi Ińska
w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za które przysługuje to wynagrodzenie

§ 2. Wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. nr 160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami) - Burmistrz Ińska nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki” za 2007 r., ponieważ spełnia wszystkie przesłanki określone w tej ustawie.

Z uwagi na przepis art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1593 ze zm.), Rada, jako organ stanowiący jest wyłącznie władna ustalić dodatkowe wynagrodzenie. Taki pogląd zawarł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku - II OSK 1286/07 z dnia 17.10.2007 r., uznając, że tzw. „trzynastka” to integralna część wynagrodzenia, której przyznanie jest zastrzeżone do kompetencji organu stanowiącego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 11:20