Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/158/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. przystąpienia Gminy Ińsko do programu POLSKI PROJEKT 400 MIAST realizowany w latach 2006 - 2008


Uchwała Nr XVI / 158 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Ińsko do programu POLSKI PROJEKT 400 MIAST realizowany w latach 2006-2008.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 Nr 214 poz.1806 z 2003 Nr 80 poz.717 Nr 162 poz.1568 z 2004 Nr 102 poz.1055 Nr 116 poz.1203z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337) Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przystąpić do programu Polski Projekt 400 Miast zainicjowanego
i realizowanego przez Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku wraz z PBS Medical NZOZ w Sopocie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Terebecki

U z a s a d n i e n i e

Opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców należy do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Obowiązek ten wynika z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 11:21