herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Uchwała Nr XXI/188/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 listopada 2008 r. w spr. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych Gminy Ińsko


Uchwała Nr XXI / 188 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Ińsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Ińsko, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Traci moc uchwała nr III/25/2002 w sprawie zatwierdzenia „Planu modernizacji
i urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Ińsko na lata 2003-2012”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2008 13:18