herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Uchwała Nr XXI/189/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 listopada 2008 r. w spr. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej


UCHWAŁA Nr XXI / 189 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 6 listopada 2008 roku

 

w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr80,poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 28 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej z gminy Ińsko, za udział w działaniu ratowniczym, płatny z budżetu gminy w wysokości 10.00 zł za godzinę.

§ 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej z gminy Ińsko, za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, płatny z budżetu gminy Ińsko w wysokości 6.00 zł za godzinę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

 Bogdan Terebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 13:21