Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/219/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2009 rok 2009-04-03 14:05
dokument Uchwała Nr XXIII/218/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007-2010 oraz zmiany Uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. 2009-04-03 14:03
dokument Uchwała Nr XXIII/217/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych komunalnych w Gminie Ińsko 2009-04-03 13:59
dokument Uchwała Nr XXIII/216/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa 2009-04-03 13:58
dokument Uchwała Nr XXIII/215/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. zwołania zebrania wiejskiego celem rozpoznania wniosku w sprawie odwołania Sołtysa Sołectwa Studnica 2009-04-03 13:56
dokument Uchwała Nr XXIII/213/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. zbycia nieruchomości na terenie miasta Insko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2009-04-03 13:54
dokument Uchwała Nr XXIII/212/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. zbycia nieruchomości na terenie miasta Insko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2009-04-03 13:53
dokument Uchwała Nr XXIII/211/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych 2009-05-15 08:30
dokument Uchwała Nr XXIII/210/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. zatwierdzenia taryf przedłozonych przez PUWiS Sp. zo.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków. 2009-04-03 13:52
dokument Uchwała Nr XXIII/209/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami 2009-04-03 13:50
dokument Uchwała Nr XXIII/208/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. wystąpienia ze Związku Międzygminnego pod nazwą "celowy Związek Gmin R-XXI 2009-04-03 13:48