Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/210/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. zatwierdzenia taryf przedłozonych przez PUWiS Sp. zo.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków.


Uchwała Nr XXIII / 210 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych
i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2002 roku nr 72, poz. 747 z późniejszymi zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w sposób następujący:

 1. Odbiorcy z gospodarstw domowych, odbiorcy przemysłowi, odbiorcy usługowi - 2,40 zł za 1 m3 (plus podatek VAT),

 2. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w wysokości 4,65 zł za miesiąc (plus podatek VAT),

 3. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 1 wodomierza dodatkowego w wysokości 7,22 zł za miesiąc (plus podatek VAT),

 4. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 2 wodomierzy dodatkowych w wysokości 9,79 zł za miesiąc (plus podatek VAT),

 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z 1 wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym w wysokości 2,57 zł za miesiąc (plus podatek VAT),

 6. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z 2 wodomierzy w lokalu w budynku wielolokalowym w wysokości 5,14 zł za miesiąc (plus podatek VAT),

 7. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z 3 wodomierzy w lokalu w budynku wielolokalowym w wysokości 7,71 zł za miesiąc (plus podatek VAT),

 8. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 zł za miesiąc(plus podatek VAT),

 9. Gmina rozliczana za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych 2,40zł za 1m3 (plus podatek VAT)

§ 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków w sposób następujący:

 1. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 4,12 zł za 1m3 (plus podatek VAT).

 2. Stawka opłaty abonamentowej - odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w wysokości 5,67 zł za miesiąc (plus podatek VAT),

 3. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach w budynkach wielolokalowych w wysokości 4,12 zł za miesiąc (plus podatek VAT),

§ 3. Taryfy obowiązują przez 1 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 marca 2009 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-04-2009 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2009 13:52