Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/212/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. zbycia nieruchomości na terenie miasta Insko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Uchwała Nr XXIII / 212 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 12 lutego 2009 roku

 

w sprawie: zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami: z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)
oraz art. 13 ust 1, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

* 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Ińsku obr. II przy ul. Studnickiej, działka nr geod. 223 o pow. 853 m2.

* 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

 

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

 

Bogdan Terebecki

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXIII / 212//2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 12 lutego 2009 r

 

 

 

Gmina Ińsko jest właścicielem niezabudowanej działki nr geod. 223 położonej w Ińsku obr. II przy ul. Studnickiej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego, przetargu pisemnego nieograniczonego i przetargu pisemnego ograniczonego.

Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
O zastosowanej formie przetargu decyduje organizator.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-04-2009 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 03-04-2009 13:53