Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/216/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa


Uchwała nr XXIII / 216 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwalę nr XIII/124/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa w następujący sposób:

- uchyla się § 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Dnia 30 grudnia 2008 roku na Sesji Rady Miejskiej w Ińsku Sołtys Sołectwa Storkowo Stanisław Tomczyk złożył wniosek o podwyższenie diety sołtysowskiej o 50 złotych.

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/124/2007 z 14 listopada 2007 roku w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa, diety zostały zróżnicowane następująco:

- za udział w pracach Rady Miejskiej dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa, ustala się miesięczną dietę w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającą z art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 nr 200 poz. 1679 ze zm.).

- w przypadku łączenia przez Sołtysa kilku funkcji (Sołtysa i Radnego Rady Miejskiej) przysługuje mu dieta w wysokości 100 złotych miesięcznie.

Wnioskodawca (Stanisław Tomczyk) łączy funkcję Sołtysa i Radnego.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2009 wynosi 1.276 złotych. 13% z tego wynagrodzenia stanowi kwotę 165,88 złotych (taką dietę otrzymują sołtysi nie będący Radnymi).

W związku ze złożonym wnioskiem proponuje się, aby wszyscy sołtysi otrzymywali jednakową dietę tj.. aby nie było zróżnicowania na sołtysów będących i nie będących radnymi).

Dlatego też uważam za zasadne podjęcie uchwały w w/w sprawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-04-2009 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2009 13:58