Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/217/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych komunalnych w Gminie Ińsko


UCHWAŁA Nr XXIII / 217 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych komunalnych w Gminie Ińsko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych komunalnych na terenie Gminy Ińsko w następujących wysokościach:

1) wykup miejsca na 20 lat pod:

a) grób ziemny pojedynczy - 100,00 zł,

b) grób ziemny pojedynczy dla dziecka i urnę - 50,00 zł,

c) grób ziemny podwójny - 170,00 zł,

d) grobowiec murowany pojedynczy i piętrowy - 400,00 zł,

e) grobowiec murowany podwójny - 700,00 zł;

2) za zezwolenie na ustawienie nagrobka:

a) na grobie pojedynczym - 100,00 zł,

b) na grobie podwójnym - 200,00 zł,

c) na grobie dziecinnym (małym) - 50,00 zł,

3) rezerwacja miejsca na 20 lat - 300,00 zł;

4) opłata za przedłużenie prawa do miejsca pod grób na następne 20 lat:

a) grób pojedynczy - 100,00 zł,

b) grób pojedynczy dla dziecka i urny - 60,00 zł,

c) grób podwójny - 170,00 zł,

d) grobowiec murowany pojedynczy i piętrowy - 400,00 zł,

e) grobowiec murowany podwójny - 700,00 zł;

5) opłata za jednorazowe wejście lub wjazd na cmentarz w celu:

a) pochowania zmarłego - 200,00 zł;

b) postawienia i wymiany nagrobka - 100,00 zł;

6) opłata za korzystanie z domu pogrzebowego za 1 dobę przechowania zwłok - 80,00 zł.

§ 2. Zwalnia się z opłat za korzystanie z cmentarzy określonych w § 1 ust. 1lit. a, b, c oraz ust. 5 i ust. 6 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku dla których sprawy związane z pochówkiem załatwia ww. Ośrodek.

§ 3. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych komunalnych w Gminie Ińsko pobierane są przez administratora cmentarza.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/121/2004 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Ińsko.

§ 6. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20 marca 2009 roku Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-04-2009 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2009 13:59