Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVIII/257/2009 RM w Ińsku z dnia 30 września 2009 r. w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Uchwała nr XXVIII / 257 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

 

Na podstawie art.7 ust. 2, w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje:

 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące ulice położone w mieście Ińsko:

- ul. Krzywa - droga nr 1814Z

- ul. Kolejowa - droga nr 1813Z

- ul. Zielona - droga nr 1827Z.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

 

Bogdan Terebecki

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 16 marca 2009 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Ińsko w sprawie przejęcia z dniem 1 stycznia 2010 roku przez gminę Ińsko ulic wymienionych w załączniku nr 1.

Na podstawie art. 7 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007r ze zm.), zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2009 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 22-12-2009 13:23