Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVIII/262/2009 RM w Ińsku z dnia 30 września 2009 r. w spr. zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej


UCHWAŁA Nr XXVIII / 262 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591
z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, Poz. 220, Nr 62, Poz. 558, Nr 113, Poz. 984, Nr 153, Poz. 1271, Nr 214, Poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, Poz. 717, Nr 162, Poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, Poz. 1055, Nr 116, Poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
Poz. 1441, Nr 175, Poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, Poz. 128, Nr 181, Poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, Poz. 327, Nr 138, Poz. 974, Nr 173, Poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, Poz. 1111, Nr 223, Poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, Poz. 420) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, Poz. 2603 z późniejszymi zmianami) uchwala się
co następuje:

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w Ińsku obręb I, przy ulicy Młynarskiej, numer geodezyjny działki 190/3, o pow. 161 m2.

  1. W/w działka sprzedana zostanie jako niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Ińsku obręb I, przy ulicy Młynarskiej 14, działka numer geodezyjny 194/2.

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/262/2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2009 roku

Gmina Ińsko jest właścicielem nieruchomości położonej w Ińsku obręb I,
przy ulicy Młynarskiej, działka numer geodezyjny 190/3, o pow. 161 m2.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.

Działka nr 190/3, ze względu na swoje położenie oraz kształt, zostaje przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako nieruchomość niezbędna
do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zawartej
w działce numer geodezyjny 194/2, położonej w Ińsku obręb I, przy ulicy Młynarskiej 14.

O zastosowanej formie sprzedaży decyduje właściciel nieruchomości.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2009 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2009 13:38