Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVIII/268/2009 RM w Ińsku z dnia 30 września 2009 r. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania: "Wykonanie chodnika i miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 0947Z w Storkowie"


Uchwała Nr XXVIII / 268 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania: „Wykonanie chodnika i miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 0947Z w Storkowie

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009r Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVIII/267/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2009 rok - Rada Miejska w Ińsku uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Ińsko pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie chodnika i miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 0947Z w Storkowie”.

§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona poprzez wykonanie chodnika i miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 0947Z w Storkowie o długości 0,148 km, zabezpieczenie robocizny przy wykonywaniu robót oraz wykonaniu robót wykończeniowych.

Pomoc ta zostanie sfinansowana w części ze środków własnych Gminy oraz przy udziale robót publicznych.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz jej przekazania określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Stargardzkim - Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim a Gminą Ińsko.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Ińska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Gmina Ińsko w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym - Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim realizować będzie:

- chodnik i miejsca postojowe w ciągu drogi powiatowej nr 097Z w Storkowie.

Koszt całości zadania ustalony na podstawie szacunkowej wartości określono na kwotę 45.300 zł.

Powiat zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie w roku bieżącym kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania zadania.

Gmina Ińsko natomiast zobowiązuje się do zabezpieczenia robocizny (roboty publiczne) przy wykonywaniu robót i wykonaniu robót wykończeniowych.

Udział rzeczowy łączny Gminy planowany jest na kwotę 30.300 zł.

Po zakończeniu zadania Gmina Ińsko zobowiązuje się do przekazania Zarządowi Dróg udzielonej przez Gminę pomocy rzeczowej przeznaczonej na wykonanie chodnika i miejsc postojowych.

Udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej zgodnie z wymogami art. 167 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych dla innych jednostek samorządu terytorialnego winno być określone odrębną uchwałą organu stanowiącego.

Opracował :

Maria Nalepa

SKARBNIK GMINY

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2009 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2009 13:51