herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Zarządzenie 165/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zwolnienia w zakresie działalności dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.