Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pole namiotowe część dz. nr 373 - przetarg na dzierżawę


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
z dnia 11 czerwca 2010 roku

Burmistrz Ińska

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę pola namiotowego położonego w Ińsku przy Alei Spacerowej

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Nazwa nieruchomości: Pole namiotowe - Aleja Spacerowa w Ińsku.

 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: część działki nr geod. 373.

 3. Opis nieruchomości:

 • uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telefoniczna, droga dojazdowa utwardzona, teren ogrodzony

 • budynek umywalni z kabinami natryskowymi oraz umywalkami oraz kontenery z toaletami - 2 szt.

 1. Powierzchnia:

 • całkowita nieruchomości - 13.000 m2

 • budynków i budowli - 105 m2

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

 • pole namiotowe, teren gier i zabaw, handel, usługi i prowadzenie gastronomii

 1. Minimalny roczny czynsz dzierżawy: 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) plus podatek - 22% VAT.

 2. Uzyskana w przetargu stawka czynszu dzierżawy może podlegać waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

 3. Dzierżawca będzie zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości.

 4. Oferta pisemna powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

 • pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej w przypadku osób występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych

 • datę sporządzenia oferty

 • proponowaną wysokość czynszu dzierżawy - kryterium

 • plan zagospodarowania terenu pola namiotowego wraz z planem inwestycyjnym i terminarzem realizacji inwestycji - kryterium

 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami dla ZUS i Urzędu Skarbowego

 • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

 1. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu potwierdzającego wniesienia wadium.

 2. Przedstawione w ofercie propozycje dotyczące czynszu dzierżawy oraz planu zagospodarowania terenu stanowić będą podstawę wyłonienia zwycięzcy przetargu według kryteriów:

 • proponowana wysokość czynszu dzierżawy - 50%

 • plan zagospodarowania terenu pola namiotowego wraz z planem inwestycyjnym i terminarzem realizacji inwestycji - 50 %

 1. Oferty należy składać zamkniętych kopertach do dnia 25 czerwca 2010 roku do godz. 1400.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2010 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
  ul. Bohaterów Warszawy 38.

 3. Wadium w wysokości 2.500 zł należy wpłacić na konto Gminy Ińsko:

PKO BP S.A. O/Stargard Szcz. numer 88102048670000140200079848 najpóźniej do dnia 25 czerwca 2010 roku do godziny 1400.

 1. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

 2. Z oferentem, który wygra przetarg, zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres 10 lat, a wadium zostanie zaliczone za poczet czynszu dzierżawy.

 3. W przypadku gdy oferent wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko.

 4. Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolna jest od zobowiązań podatkowych,
  zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

 5. Burmistrz Ińska może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 6. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie pok. Nr 4, tel. 915621018.

 7. Ogłoszenie wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu - www.bip.insko.pl w dniu 11 czerwca 2010 roku.

Burmistrz Ińska

Andrzej Racinowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Zimnicka 11-06-2010 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Zimnicka 11-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2010 14:21