Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE Burmistrza Ińska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i część obrębu geod. Ścienne


OGŁOSZENIE

Burmistrza Ińska

z dnia 29 czerwca 2010 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko
dla terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i część obrębu geod. Ścienne

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r, Nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXVI/175/2005 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 grudnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i część obrębu geod. Ścienne, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod.  Miałka i część obrębu geod. Ścienne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08 lipca 2010 r. do 30 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko w pokoju nr 4 w godz. od 8oo do 15oo.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej Urzędu www.insko.pl i www.bip.insko.pl tytuł dokumentu „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i część obrębu geod. Ścienne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, pokój nr 11 o godz. 11oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta Ińsko ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko lub elektronicznie na adres: urzad@insko.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2010 r.

                                                                                                 BURMISTRZ IŃSKA

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 29-06-2010 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 29-06-2010 11:38