Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV / 321 / 2010 RM w Ińsku z dnia 29 kwietnia 20201 r. w spr.zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Uchwała Nr XXXIV / 321 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie: zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, Poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, Poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) uchwala się co następuje:

 

  1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Ińska na zniesienie współwłasności
    w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Czertyń numer 6, działka numer geodezyjny 112/1, obręb Czertyń gmina Ińsko, dla której Sąd Rejonowy
    V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1T/00038618/3, poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w ten sposób, że:

  • właścicielem lokalu mieszkalnego numer 1 oraz budynku gospodarczego będą Państwo Izabela i Mariusz Janowicz,

  • właścicielem lokalu mieszkalnego numer 2 będzie Gmina Ińsko.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

 

 Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/321/2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 

Gmina Ińsko jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w obręb Czertyń gmina Ińsko, zawartej w działce numer geodezyjny 112/1, w udziale do 1/2 części. W ramach swojego udziału Gmina Ińsko posiada lokal mieszkalny komunalny numer 2, zajmowany na podstawie umowy najmu przez osobę fizyczną.

W związku z planowaną przez Gminę Ińsko sprzedażą lokalu komunalnego na rzecz dotychczasowego najemcy, konieczne jest zniesienia współwłasności z pozostałymi współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości i ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-09-2010 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-09-2010 12:23