Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV / 322 / 2010 RM w Ińsku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w spr. zmiany uchwały Nr VII/60/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Ińska.

 

Uchwała Nr XXXIV / 322 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 kwietnia 2010roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/60/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Ińska.

 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. nr 19, poz.115, Nr 54, poz. 326, z 2008 r. ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VII/60/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. w ten sposób, że:

1) dotychczasowy §3 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie: „ w przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub elektrycznych stosuje się stawki opłat w wysokości 10% stawek określonych odpowiednio w ust. 1 pkt. 1-4”,

2) w §3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: „ Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 -3 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub obiekcie inżynieryjnym.”

 

§ 2. 1. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                                                                   Bogdan Terebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-09-2010 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-09-2010 12:26