Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV / 327 / 2010 RM w Ińsku z dnia 10 czerwca 2010 r. w spr. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

Uchwała Nr XXXV / 327 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 czerwca 2010 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28 poz. 142 oraz poz. 146) w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240; z 2010r Nr 28 poz. 146) oraz art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1241) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/295/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 11 lutego 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do kwoty 241.370,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 337, 372/2 i 373 - Aleja Słoneczna i Aleja Spacerowa w Ińsku” finansowanych z udziałem środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

  1. Wykreśla się § 2.

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały określonej w § 1 po uwzględnieniu uchwały Nr XXXIII/306/2010 z dnia 31 marca 2010 roku dotyczącej zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                  

                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                  Bogdan Terebecki

 Uzasadnienie:

 

Dokonane zmiany w zakresie wielkości zaciąganego kredytu mają związek ze zmniejszeniem wartości inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu na realizację robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 337, 372/2 i 373 - Aleja Słoneczna i Aleja Spacerowa w Ińsku”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:15