Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV / 333 / 2010 RM w Ińsku z dnia 10 czerwca 2010 r. w spr.zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.

Uchwała Nr XXXV / 333 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 czerwca 2010 roku

 

 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz 1591 ze zm.) i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz 435 ze zm.) Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje:

 

§ 1. Opiniuje się negatywnie wniosek złożony w dniu 17 maja 2010 r. przez Nadleśnictwo Dobrzany w sprawie uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                                                                                                  Bogdan Terebecki

 Uzasadnienie:

 

Stosownie do art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 1991 r. o lasach -  Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez radę gminy - w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Rada Miejska w Ińsku uznała, iż skutki ekonomiczne związane z przekwalifikowaniem lasów na lasy ochronne i wyłączeniem ich z gospodarki leśnej, spowodują obniżenie rocznych dochodów gminy z tytułu podatku leśnego o ok. 50%, tj. o kwotę ok. 52.000,00 zł.

Gmina Ińsko znajduje się w całości w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Ińska” PLB320008, co powoduje znaczne komplikacje zarówno w zakresie inwestycji jak i w zakresie opracowania miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące uregulowania prawne nie przewidują dla gmin żadnych rekompensat z tytułu ograniczeń związanych w funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 jak i tytułu obniżenia podatku leśnego w związku z uznaniem lasów za lasy ochronne i wyłączeniem ich z prowadzenia gospodarki leśnej.

Obecny poziom zaangażowania Gminy w zadania inwestycyjne (przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu na lokale socjalne w Ciemniku, przebudowa świetlicy w Ciemniku, budowa świetlicy w Studnicy, budowa wodociągu Storkowo - Waliszewo, budowa kompleksu boisk Orlik 2012, przebudowa alei Spacerowej i Słonecznej, poprawa jakości oświetlenia ulicznego, adaptacja pomieszczeń nas Centrum Integracji i Aktywności Lokalnej, przebudowa promenady nad jeziorem Ińsko, itp.) nie pozwala na obniżanie stałych dochodów budżetu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:44