Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII /343/ 2010 RM w Ińsku z dnia 30 września 2010 r. w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ińsko do Stowarzyszenia "Stargardzka Organizacja Turystyczna"

Uchwała Nr XXXVII/343/2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2010 roku

 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ińsko do stowarzyszenia „Stargardzka Organizacja Turystyczna”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz.230) w związku z art.4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz.689; .z 2000r. Nr 22 poz.273, z 2001r. Nr 22, poz.249, z 2006 r. Nr 170 poz. 1217, Nr 249, poz. 1832 i z 2008 r. Nr 227, poz.1505) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Ińsko na prawach członka zwyczajnego do stowarzyszenia pn. „Stargardzka Organizacja Turystyczna ” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

 

§ 2. Projekt Statutu Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Koszty związane z udziałem Gminy Ińsko w Stowarzyszeniu pokrywane będą
z budżetu Gminy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                                                                                                   Bogdan Terebecki

  

 UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. została powołana Polska Organizacja Turystyczna, której celem jest wzmocnienie promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Zgodnie z art. 4. ust. 1 powyższej ustawy, zadania Polskiej Organizacji Turystycznej są realizowane przy pomocy regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Lokalna Organizacja Turystyczna, tworzy warunki współpracy samorządu terytorialnego i lokalnej branży turystycznej (szeroko rozumianej ze względu na heterogeniczny charakter gospodarki turystycznej) w zakresie promocji turystycznej obszaru obejmującego działalność tej organizacji, a w szczególności kreowania (tworzenia, promocji i rozwoju) lokalnych produktów turystycznych.

Zgodnie z art. 4. ust. 3 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej do najważniejszych zadań lokalnych organizacji turystycznych należą:

- integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej,

- kreowanie produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) wokół lokalnych atrakcji turystycznych,

- gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych,

- utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.

W związku z inicjatywą podmiotów działających w branży turystycznej na terenie miasta Stargard Szczeciński, tj.: Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, PTTK o/Stargard i PTTK O/kolejowy w Stargardzie Szczecińskim, OSiR Stargard Sp. z o.o., Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów, Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, Starostwa Powiatowego
w Stargardzie Szczecińskim oraz właścicieli lokali gastronomicznych, hoteli i biur podróży: Hotelu Spichlerz, Hotelu PTTK, Biura Podróży „Ecco Holiday”, Brasserie Belle Epoque, Pizzerii Toscania, Pizzerii Margerita, Pubu Katakumba, Kawiarni Pod Galerią i po wielu wcześniejszych spotkaniach dotyczących współpracy między wymienionymi podmiotami
i miastem pojawiła się propozycja utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej. Efektem spotkań jest przygotowany projekt statutu Stargardzkiej Organizacji Turystycznej. Członkami założycielami tej organizacji będą podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Główne cele Stargardzkiej Organizacji Turystycznej to kreowanie wizerunku miasta Stargard Szczeciński i powiatu stargardzkiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Stargardzie Szczecińskim, a także rozwijanie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem „it”.

Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz osób, instytucji
i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym miasta, pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego, ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury, rekreacji i sportu, a to z kolei zwiększy skuteczność działań związanych z promocją miasta Stargard Szczeciński i zwiększenia liczby turystów odwiedzających miasto.

Przystąpienie do stowarzyszenia wymaga zgody organu uchwałodawczego - Rady Miejskiej. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/343/2010

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-12-2010 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 09:49