Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/346/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30.09.2010 w spr. zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA Nr XXXVII/346/2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2010 roku

 

 w sprawie: zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963) uchwala się co następuje:

 

 • § 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, położoną w Ińsku obręb I, przy ulicy Młynarskiej, działka numer geodezyjny 190/8, o powierzchni 66 m2.
 •  § 2. W/w działka zostanie sprzedana jako niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Ińsku obręb I, przy ulicy Młynarskiej, działka numer geodezyjny 190/2.

   

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

   

   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku 

  Bogdan Terebecki

   

  Uzasadnienie

  do Uchwały Nr …./....../2010

  Rady Miejskiej w Ińsku

  z dnia …………… 2010 roku

   

  Gmina Ińsko jest właścicielem nieruchomości położonej w Ińsku obręb I, przy ulicy Młynarskiej, działka numer geodezyjny 190/8, o pow. 66 m2.

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.

  Działka nr 190/8, ze względu na swoje położenie oraz kształt, zostaje przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako nieruchomość niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zawartej w działce numer geodezyjny 190/2, położonej w Ińsku obręb I, przy ulicy
  Młynarskiej.

  O zastosowanej formie sprzedaży decyduje właściciel nieruchomości.

  A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 09:23
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2010
  Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 09:25