Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30.09.2010 w spr. zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2010

 

Uchwała Nr XXXVII / 351 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2010 roku

  

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) - uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 102.770,00 zł następująco:

 

1) ZMNIEJSZYĆ DOCHODY:

 

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Przebudowa drogi gminnej - Al. Słoneczna i Al. Spacerowa

w Ińsku - 102.770,00 zł

 

2) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -

Przebudowa drogi gminnej - ul. Al. Słoneczna i Al. Spacerowa

w Ińsku - 102.770,00 zł

 

§ 2. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 30.825,00następująco:

 

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka

gruntami i nieruchomościami, § 4300 - Zakup usług

pozostałych - 10.000,00

 

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała

działalność, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł

 

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała

działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 10.000,00

 

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -

Przebudowa kaplicy cmentarnej - 5.825,00 zł

 

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

rozdział 40002 - Dostarczanie wody, § 6059 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy

unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Wodociąg

Storkowo - Waliszewo - 7.000,00

 

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 20.375,00 zł

 

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Pozostałe

- Polsko-Niemieckie Centrum Integracji i Aktywności Lokalnej - 2.200,00

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6057 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych - Pozostałe - Budowa

świetlicy wiejskiej w Studnicy - 1.250,00

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

 

 

 Uzasadnienie:

 

Opracował:Maria Nalepa

  1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 457/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pn. „Przebudowa drogi gminnej w działce nr 337, 372/2 i 373 - ul. Aleja Słoneczna i Aleja Spacerowa w Ińsku”

     

  2.  

              SKARBNIK GMINY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 09:36