Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 października 2010 r. w spr. upoważnienie Burmistrza Ińska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rozbudowę sieci oświetleniowej

 Uchwała Nr XXXVIII / 357 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 28 października 2010 roku

  

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Ińska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rozbudowę sieci oświetleniowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) - uchwala się co następuje:

 

§ 1. 1. Upoważnia się Burmistrza Ińska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację spłaty zobowiązań wobec ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Nowowiejska 11 z tytułu ratalnej spłaty nakładów finansowych poniesionych na wykonanie usługi oświetleniowej w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Ińsko.

 

2. Wysokość zobowiązania nie może przekroczyć kwoty brutto 230.000,00.

 

3. Okres spłaty zobowiązania do lat 4, począwszy od kwietnia 2011 roku.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

 

 Uzasadnienie:

 

  1. ENEA S.A. zgodnie z przedłożonym projektem umowy (w załączeniu) zobowiązuje się dokonać poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zgodnie z projektami budowlanymi w miejscowościach Miałka, Studnica, Ścienne, Granica.

Wykonanie usługi nastąpi w terminie do 31.03.2011r. Wartość netto zadania inwestycyjnego wyniesie 146.400,00 zł netto + podatek VAT + prowizja rekompen-sacyjna wyliczona wg wzoru określonego w umowie. Zapłata należności nastąpi w ciągu 4 lat i zostanie rozłożona na 48 rat. Wysokość oprocentowania spłaty rat przyjęto na podstawie stawki referencyjnej WIBOR obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca, za który dokonano rozliczenia - w chwili obecnej 3,61% + zwyżka stawki referencyjnej w wysokości 1,7%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 10:41