herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

OGŁOSZENIE Burmistrza Ińska z dnia 15 grudnia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod. Ciemnik, Linówko i miasta Ińsko obr. I i II