Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU - na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w roku 2012 2012-01-12 15:20
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Storkowo 2011-12-16 08:19
OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH 2011-12-15 11:56
OBWIESZCZENIE ZAWIADOMENIE O DECYZJI UMARZAJĄCEJ z dnia 8 grudnia 2011 r. -"Budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem terenów zielonych, na działkach 190/9 i 372/2,położonych w gminie Ińsko, obręb 1." 2011-12-12 10:23
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - 21.11.2011 r. 2011-11-23 10:38
Konsultacje ws rocznego programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 - KATALOG -
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.10.2011 r. 2011-10-26 10:14
OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko(...) 2011-10-18 09:25
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 29.09.2011 r., dot. przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochrony 2011-10-06 09:19
ZAPYTANIE OFERTOWE - usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 (...) 2011-09-28 11:15
OGŁOSZENIE - W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 2011-09-05 12:03
BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2011-08-26 14:55
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego cześć obrębu geodezyjnego Ciemnik gm. Ińsko 2011-08-26 07:45
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu półwyspu Ciemnik na jeziorze Wisola w obrębie geodezyjnym Ciemnik, oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. miejscowego planu 2011-08-19 09:19
POSTANOWIENIE Z DNIA 19.07.2011 2011-07-25 10:52
OBWIESZCZENIE Z DNIA 07.07.2011 2011-07-08 15:02
OGŁOSZENIE- ZATRUDNIENIE RATOWNIKÓW 2011-06-28 15:01
ZAWIADOMIENIE - - 14.06.2011 2011-06-14 13:13
WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2012-2015 2011-06-09 15:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.04.2011 r.WOPN-ZP.6320.3.2011.BG 2011-05-05 10:30
OBWIESZCZENIE z dnia 27.04.2011 r. 2011-04-27 14:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.03.2011 r. 2011-03-23 13:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY IŃSKO z dnia 17.03.2011 2011-03-17 10:13
Informacja o wynikach naboru NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38. 2011-03-07 12:24
lista kandydatów spełniających wymagania formalne W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38. 2011-03-01 09:40
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko 2011-02-23 14:25
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku ogłasza nabór uczestników do projektu pt. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim". Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII "Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 2011-02-16 14:22
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzania profesjonalnych szkoleń w ramach realizacji projektu POKL "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS: 2011-02-16 14:22
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IŃSKU OGŁASZA NABÓRna wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku 2011-02-14 08:30
INFORMACJA 2011-02-09 09:21
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko 2011-02-08 15:15
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KĄPIELISK NA TERENIE GMINY IŃSKO 2011-02-07 13:47
lista kandydatów spełniających wymagania formalne W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Warszawy 38 2011-02-07 13:48