herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2010 RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i część obrębu geod. Ścienne.