Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

VI Sesja RM w Ińsku - 09.02.2011

 

Dnia 09 lutego 2011 roku o godzinie 1600

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku

odbędzie się szósta Sesja
Rady Miejskiej w Ińsku VI kadencji

Serdecznie zapraszamy

mieszkańców gminy i miasta Ińsko do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

Porządek obrad

 szóstej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanej na dzień 9 lutego 2011 roku

o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad.
  3. przyjęcie protokołów z V Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 30 grudnia 2010 roku.
 2. Informacja Burmistrza Ińska z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ińsko (druk B):
  1. przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej.  
 4. Przedstawienie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Szczecinie w sprawie:
  1. nr III/6/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii
   o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego,
  2. nr IV/20/2011 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Ińsko w roku 2011.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Ińsku  w sprawie:
  1. zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych
   i Sanitarnych w Nowogardzie Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (druk nr 1),
  2. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Ińsko (druk nr 2),
  3. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich (druk nr 3),
  4. rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (druk nr 4 – załączniki ze względu na obszerność przekazano na płycie CD),
  5. wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania (druk nr 5),
  6. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ińsku Nr XXXVII/348/2010 z dnia 30 września  2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 6),
  7. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 7),
  8. zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 8),
  9. sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych – działka nr geod. 414 obręb I Ińsko (druk nr 9),
  10. zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej – działka nr geod. 50 obręb I Ińsko (druk nr 10),
  11. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe (druk nr 11),
  12. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezptrzetargowej nieruchomości – działki nr geod. 625/4, położonej w obrębie Ciemnik gmina Ińsko (druk nr 12),
  13. ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Ińsko (druk nr 13).

 

 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE:

- Załącznik do druku Nr 1

- Załącznik do druku nr 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-02-2011 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-02-2011 13:31