Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY IŃSKO
ZA 2010 ROK

Tabela Nr 1
WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IŃSKO
za rok 2010 rok
według działów klasyfikacji budżetowej


Tabela Nr 2
REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
(ogółem)
za 2010 rok
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł


Tabela Nr 2a
REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
za 2010 rok
według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej


Tabela Nr 3
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
za 2010 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów


Tabela Nr 4
DOCHODY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
za 2010 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej


Tabela Nr 5
WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2010 rok


Tabela Nr 6
WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2010 rok
według działów klasyfikacji budżetowej


Tabela Nr 7
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2010 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

 

Tabela Nr 8
PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za 2010 rok
według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

 

Tabela Nr 9
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2010 roku

 

Tabela Nr 10
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(ogółem)
za 2010 rok
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe


Tabela Nr 10a
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
związanych z realizacją zadań własnych
za 2010 rok
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe


Tabela Nr 11
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IŃSKO
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2010 rok
z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe


Tabela Nr 12
WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
za 2010 rok


Tabela Nr 13
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY IŃSKO
w 2010 rok


Tabela Nr 14
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
za 2010 rok

 

Tabela Nr 15
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej
za 2010 rok


Tabela Nr 16
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Zwalczania Narkomanii
za 2010 rok

 

Tabela Nr 17
INFORMACJA
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY IŃSKO
za 2010 rok


Tabela Nr 18
WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko na pomoc rzeczową
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2010 rok


Tabela Nr 19
WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2010 rok


Tabela Nr 20
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Ińsko
w 2010 rok


Tabela Nr 21
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan od 01.01.2010r do 31.12.2010r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 23-05-2011 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2011 10:21