Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

Dnia

20 czerwca 2011 roku

o godzinie 1000

w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy i Miasta
w Ińsku

odbędzie się

wspólne posiedzenie
Komisji Spraw Społecznych
i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej

w Ińsku

 

Serdecznie zapraszamy

mieszkańców Gminy i Miasta Ińsko do wzięcia udziału
w posiedzeniu.

 

 

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 roku

o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

 1. Sprawy regulaminowe:

 

 1. otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. ustalenie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z piątego wspólnego posiedzenia Komisji z dnia
  10 maja 2011 roku. 

 

2. Informacja Kierownika Posterunku Policji na temat przygotowania do sezonu letniego pod względem bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Ińsko – spotkanie z dzielnicowymi:

- wypracowanie opinii,

3. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół w Ińsku z działalności Ośrodka Kultury w Ińsku oraz zamierzeń na 2011 rok (druk nr 1):

 - wypracowanie opinii,

 

4. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół w Ińsku z działalności Biblioteko Szkolno – Publicznej w Ińsku za rok 2010 oraz zamierzeń na 2011 rok (druk nr 2):

- wypracowanie opinii,

5. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku z działalności w roku 2010 (druk nr 3):

- wypracowanie opinii,

6. Informacja Burmistrza Ińska na temat realizacji Uchwały nr XXXI/204/2006 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22.06.2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko (druk nr 4):

- wypracowanie opinii,

7. Informacja Burmistrza Ińska na temat przygotowania do XXXVIII Ińskiego Lata Filmowego oraz Dni Ińska (druk nr 6):

- wypracowanie opinii,

8. Informacja Burmistrza Ińska na temat przygotowania do sezonu letniego (druk nr 7):

- wypracowanie opinii,

9. Informacja Burmistrza Ińska na temat promocji Gminy Ińsko (druk nr 7):

 - wypracowanie opinii,

 

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2010 rok:

 

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2010 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2010 rok (druk nr 8 i 9 - sprawozdania Radni otrzymali 19 maja 2011 roku),
 2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego(załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu)
 3. zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2010 rok (opinię Radni otrzymali 19 maja 2011 roku),
 4. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (druk nr 10),
 5. zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 11 - zostanie dostarczony w późniejszym terminie),
 6. wypracowanie opinii na temat wykonania budżetu przez Komisje Rady Miejskiej w Ińsku.

 

11. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Ińsku  w sprawie:

 1. powołania Zespołu do Spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2012-2015 (druk nr 13),
 2. oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie oraz sprzedaży udziału w posadowionych  na nim budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 14),
 3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki numer geodezyjny 8/3 położonej w obrębie Miałka gmina Ińsko (druk nr 15),
 4.  zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 16),
 5. zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 17),
 6. zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 18),
 7. zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 19),
 8. ustalenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu Gminy Ińsko na zadania z zakresu ochrony środowiska (druk nr 20),
  1. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok (druk nr 21),
  2. zaciągnięcia kredytu (druk nr 22),
  3. zaciągnięcia kredytu (druk nr 23),
  4. zaciągnięcia pożyczki (druk nr 24),

ł) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 (druk nr 25 – projekt uchwały dostarczony zostanie podczas wspólnego posiedzenia Komisji ),

 1. odwołania Skarbnika Gminy Ińsko (druk nr 26),
 2. powołania Skarbnika Gminy Ińsko (druk nr 27).

 

12. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 17-06-2011 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 17-06-2011 13:53