Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

Dnia

21 czerwca 2011 roku

o godzinie 1600

w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy i Miasta
w Ińsku

odbędzie się

dziewiąta Sesja
Rady Miejskiej w Ińsku

VI kadencji

Serdecznie zapraszamy

mieszkańców gminy i miasta Ińsko do wzięcia udziału
w posiedzeniu.

 

 Porządek obrad
dziewiątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku
zwołanej na dzień 21 czerwca 2011 roku
o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

1) Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z ósmej sesji Rady Miejskiej w Ińsku
z 11 maja 2011 roku.

2) Informacja Burmistrza Ińska z działalności międzysesyjnej oraz o realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.

3) Interpelacje i zapytania Radnych.

4) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2010 rok:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2010 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2010 rok (druk nr 8 i 9 - sprawozdania Radni otrzymali 19 maja 2011 roku),
b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu),
c) zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2010 rok (opinię Radni otrzymali 19 maja 2011 roku),
d) przedstawianie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku dotyczących wykonania budżetu za 2010 rok (opinia zostanie wypracowana podczas wspólnego posiedzenia Komisji 20 czerwca 2011 roku),
e) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (druk nr 10),
f) zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 11 - zostanie dostarczony w późniejszym terminie),
g) rozpatrzenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko
za 2010 rok oraz ocena przez Radę Miejską wykonania budżetu Gminy Ińsko
za 2010 rok
h) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska za 2010 rok (druk nr 12 – zostanie dostarczony przed Sesją Rady Miejskiej w Ińsku).

5) Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie:
a) powołania Zespołu do Spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2012-2015 (druk nr 13),
b) oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie oraz sprzedaży udziału w posadowionych na nim budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 14),
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki numer geodezyjny 8/3 położonej w obrębie Miałka gmina Ińsko (druk nr 15),
d) zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  (druk nr 16),
e) zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 17),
f) zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 18),
g) zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 19),
h) ustalenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu Gminy Ińsko na zadania z zakresu ochrony środowiska (druk nr 20),
i) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok (druk nr 21),
j) zaciągnięcia kredytu (druk nr 22),
k) zaciągnięcia kredytu (druk nr 23),
l) zaciągnięcia pożyczki (druk nr 24),
m) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 (druk nr 25 – projekt uchwały dostarczony zostanie podczas wspólnego posiedzenia Komisji ),
n) odwołania Skarbnika Gminy Ińsko (druk nr 26),
o) powołania Skarbnika Gminy Ińsko (druk nr 27).

6) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
7) Wolne wnioski.
8) Komunikaty i informacje.
9) Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 17-06-2011 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 17-06-2011 13:53