herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

UCHWAŁA NR VIII/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu Linówko.