Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 18 sierpnia 2011 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku odbędzie się
jedenasta Sesja Rady Miejskiej w Ińsku VI kadencji
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy i miasta Ińsko
do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Porządek obrad
jedenastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku
zwołanej na dzień 18 sierpnia 2011 roku
o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

1) Sprawy regulaminowe:
a) Otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
b) Ustalenie porządku obrad,
c) Przyjęcie protokołu z dziesiątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 01 sierpnia 2011 roku.

2) Informacja Burmistrza Ińska z działalności międzysesyjnej oraz o realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.


3) Interpelacje i zapytania Radnych.

4) Przedstawienie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Ińsko za 2009 i 2010 rok, zatwierdzonego Uchwałą nr XVII/117/2004 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 września 2004 roku (druk A).


5) Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie:
a) Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko (druk nr 1),


b) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Storkowo (druk nr 2),
 

c) Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ińsko o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku budżetowego (druk nr 3),


d) Zmian w budżecie na 2011 rok (druk nr 4),


e) Akceptacji kierunku działania Burmistrza Ińska polegającego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 5),

 

f) Współpracy Gminy Ińsko z Gminą Suchań w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 6),


g) Przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego powstania kopalni kruszyw w obrębie Ciemnik gmina Ińsko przez Szczecińską Kopalnię Surowców Mineralnych S.A. w Szczecinie (druk nr 7).

6) Dyskusja o przyszłości Ińska.
7) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
8) Wolne wnioski.
9) Komunikaty i informacje.
10) Zakończenie obrad.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 11-08-2011 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2011 14:42