herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu półwyspu Ciemnik na jeziorze Wisola w obrębie geodezyjnym Ciemnik, oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. miejscowego planu