herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego cześć obrębu geodezyjnego Ciemnik gm. Ińsko