Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

  Informacja za I półrocze 2011 roku
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

 

Tabela Nr 1
WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IŃSKO
za I półrocze 2011 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2
REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
(ogółem)
za I półrocze 2011 roku
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł


Tabela Nr 2a
REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
za I półrocze 2011 roku
według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej


Tabela Nr 3
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
za I półrocze 2011 roku

Tabela Nr 4
DOCHODY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
za I półrocze 2011 roku

Tabela Nr 5
WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2011 roku

Tabela Nr 6
WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2011 roku
według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2011 roku
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Tabela Nr 8
PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za I półrocze 2011 roku
według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 9
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2011 roku

Tabela Nr 10
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(ogółem)
za I półrocze 2011 rok
w rozbiciu na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

 

Tabela Nr 10a
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
z zakresu zadań własnych
za I półrocze 2011 rok
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

 

Tabela Nr 11
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2011 roku
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela Nr 12
WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2011 roku

Tabela Nr 13
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2011 roku

Tabela Nr 14
WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
za I półrocze 2011 rok

Tabela Nr 15
INFORMACJA
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2011 roku

Tabela Nr 16
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
w ramach budżetu Gminy
w I półroczu 2011 roku

 

Tabela Nr 17
INFORMACJA O SPRZEDAŻY I NABYCIU MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
za I półrocze 2011 roku

Tabela Nr 18
Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
za I półrocze 2011 roku

Tabela Nr 19
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej
za I półrocze 2011 roku

INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY IŃSKO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Sprzedaż i nabycie mienia wchodzącego w skład Gminnego zasobu nieruchomości I półrocze 2011 roku

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust 3 ufp
za I półrocze 2011 r. w gminie Ińsko

 

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ińsko
na lata 2011 – 2025
zmienionej dnia 21.06.2011r

 

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2011-2014

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-09-2011 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2011 12:15