Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku zwołuje
XVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
na dzień 23 listopada 2011 (środa) o godzinie 16:00
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

Zapraszam mieszkańców Gminy i Miasta Ińsko
do wzięcia udziału w posiedzeniu 

  Porządek obrad
szesnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku
zwołanej na dzień 23 listopada 2011 roku
o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

1) Sprawy regulaminowe:
a) Otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
b) Ustalenie porządku obrad,
c) Przyjęcie protokołu z czternastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 października 2011 roku i piętnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 02 listopada 2011 roku.
2) Informacja Burmistrza Ińska z działalności międzysesyjnej oraz o realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.
3) Interpelacje i zapytania Radnych.
4) Informacja Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim na temat bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Gminy Ińsko w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku (druk A):

a) przedstawienie opinii Komisji..
5) Informacja Burmistrza Ińska na temat zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2011 rok (druk B):
a) przedstawienie opinii Komisji..
6) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych do dnia 30 kwietnia 2011 roku (druk C):
a) przedstawienie opinii Komisji..
7) Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie:
a) określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (druk nr 1),
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 2),
c) określenia stawek opłaty targowej (druk nr 3),
d) opłaty miejscowej (druk nr 4),
e) określenia podatku od środków transportowych (druk nr 5),
f) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (druk nr 6),
g) ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Ińsku oraz zwrotu kosztów podróży (druk nr 7),
h) wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa (druk nr 8),
i) przyjęcia programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 (druk nr 9)
d) zmian w budżecie na 2011 rok (druk nr 10 – zostanie dostarczony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku w dniu 21 listopada 2011 roku ).
8) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
9) Wolne wnioski.
10) Komunikaty i informacje.
11) Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-11-2011 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2011 11:04