herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Storkowo